1 PROCENT DLA DZIECI W AFRYCE

1 PROCENT DLA DZIECI W AFRYCE

Miliony dzieci w Afryce umiera z powodu głodu, niedożywienia i chorób. Wielu tysiącom pomagają polscy misjonarze oraz lekarze współpracujący z fundacją. Za ich pośrednictwem możemy żywic i leczyć dzieci ubogie i osierocone, możemy je uczyć, poprawiać ich warunki bytowe oraz sprawiać radość.

Rozpoczął się czas rozliczania podatku za 2015 rok, który potrwa do końca kwietnia. Już dzisiaj zwracamy się do Ludzi Pięknych Serc o przekazanie 1% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia PIT dla naszej Fundacji. Wystarczy wpisać nasz nr KRS: 0000331212 w rubrykę dotyczącą przekazania przysłowiowego „1%”.

Bez Państwa wsparcia i ofiarności nie bylibyśmy w stanie realizować wielorakiej pomocy i docierać do tak dużej liczby osób potrzebujących wsparcia w wielu afrykańskich krajach, które borykają się z licznymi problemami takimi jak: ubóstwo, brak edukacji dzieci i młodzieży, niedostateczność lub całkowity brak opieki medycznej, brak opieki socjalnej, niepokoje społeczne.

Dzięki realizowanym przez nas od sześciu lat programom pomocowym, z ust wielu dzieci, którymi opiekuje się nasza Fundacja, moglibyście Państwo usłyszeć następujące słowa:

 • „nie chodzę głodny, a moich stóp nie ranią już kamienie”,
 • „w nocy nie marznę, dostałem ciepły koc”,
 • „chodzę do szkoły, nauczyłem się pisać, czytać i liczyć, a codzienne zajęcia i zabawy szkolne przynoszą mi wiele uciechy”,
 • „choć nie mam rodziców, moje dzieciństwo nie jest smutne i mam troszczących się o mnie opiekunów”,
 • „otrzymałam świąteczną paczkę a w niej strój sportowy, który będzie dla mnie radością przez cały kolejny rok”,
 • „pani doktor podarowała mi okulary, dzięki którym widzę wyraźnie moich rodziców, moje liczne rodzeństwo oraz otaczający mnie świat”.

Także od niejednego dorosłego mogłyby paść słowa uznania i wdzięczności:

 • „swoje dziecko urodziłam w godnych i higienicznych warunkach”,
 • „moje dzieci uczą się, a najstarszy syn studiuje i zdobywa samodzielność”,
 • „w moim ogromnym osamotnieniu i opuszczeniu ktoś nieoczekiwanie zaczął się interesować moim losem”,
 • „moja starość już nie jest taka smutna”,
 • „moje Święta Bożego Narodzenia były w tym roku syte po raz pierwszy od wielu lat”,
 • „podczas choroby otrzymałam potrzebne leki, pomoc, pocieszenie i wsparcie duchowe”.

Słów, a nawet gestów wdzięczności za Państwa hojność i ofiarność byłoby zapewne o wiele więcej.

procent1Ze swojej strony możemy zapewnić, że każdą przekazywaną nam złotówkę wydajemy w sposób uczciwy i rzetelny. Każdego roku publikujemy szczegółowe sprawozdanie z rozdysponowania kwoty przekazanego nam 1% podatku (zobacz), a środki finansowe kierujemy w ręce zaufanych polskich misjonarzy posługujących w Afryce, aby mieć pewność, że zostaną one wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Co roku nasi podróżnicy „z misją” za własne pieniądze osobiście docierają do różnych krajów Afryki, aby w optymalny sposób rozpoznać najpilniejsze potrzeby. W ubiegłym roku za najbardziej pilną uznaliśmy budowę studni w misyjnym ośrodku zdrowia w Djouth w Kamerunie, do którego woda dla rodzących kobiet i ludzi chorych donoszona była wiadrami ze znacznej odległości. Choć koszt tej inwestycji był niemały, dzięki życzliwości i ofiarności Ludzi Pięknych Serc w tym roku we wspomnianym ośrodku popłynie bieżąca, czysta woda. Ponad połowa kosztów budowy studni została sfinansowana właśnie z wpływów z 1% podatku. W poprzednich latach udało nam się wybudować szkołę w Ghanie i budynek szkoły w Ugandzie. Nad wybudowanymi i wszystkimi wspieranymi przez nas szkołami i ośrodkami dla dzieci i młodzieży roztaczamy stały patronat.

Państwa 1% podatku to edukacja, opieka, zdrowie a nawet życie, nadzieja na „lepsze jutro” dla setek potrzebujących Afrykanów – dzieci i młodzieży oraz ludzi przytłoczonych brzemieniem choroby, samotności i starości, natłokiem problemów i brakiem perspektyw.

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa ofiarności i życzliwości dla naszej Fundacji. Ufamy, że i w tym roku będziemy mogli odpowiedzieć w realny sposób na wiele afrykańskich potrzeb, i wspólnie z Państwem, uczynić świat nieco lepszym. POMAGAJMY, DOBRO POWRACA!

Zachęcamy zatem wszystkich,
aby rozważyli w swoim sercu
możliwość podzielenia się
1 procentem podatku
z ubogimi dziećmi w Afryce.

1-procent