ADOPCJA SERCA w Bouar

SA2mapa_srodkowa afrykaFundacja DZIECI AFRYKI w roku 2014 rozpoczęła współpracę z polskimi misjonarkami, które od roku 2009, pełnią misję w Republice Środkowoafrykańskiej. Kraj, jeden z najbiedniejszych w świecie, od kilku lat uwikłany jest w wojnę domową.

Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza pracują m.in. w Bouar na zachodzie kraju. Zajmują się edukacją dzieci i młodzieży, formacją duchową i zawodową kobiet i dziewcząt oraz posługą wśród sierot i dzieci niedożywionych. Współpraca z Siostrami Pasterzankami obejmie dożywianie dzieci oraz uczestnictwo w programie edukacyjnym.

Przy misji Centrum św. Józefa s. Renata Grzegorczyk prowadzi świetlicę dla ok. 50 najbardziej potrzebujących wsparcia sierot i dzieci z najuboższych rodzin. Wszystkie otrzymują możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, muzycznych, krawieckich, technicznych i sportowych. Stale są dożywiane i douczane… dzięki pomocy płynącej z Polski.

Konkretnym dzieckiem ze świetlicy może zaopiekować się osoba lub rodzina, adoptując je „na odległość”. „Adopcja Serca” jest programem długoterminowym, polegającym na wieloletnim wspieraniu konkretnego dziecka, znanego z imienia i nazwiska, będącego pod opieką placówki misyjnej w Bouar.

Warunkiem uczestniczenia w programie jest wypełnienie deklaracji oraz regularne opłacanie opieki. Fundacja przekazuje polskiemu opiekunowi kartę adopcyjną dziecka, jego zdjęcie oraz przynajmniej raz w roku korespondencję. Pośredniczy w ewentualnym kontakcie. Opieka wygasa z chwilą opuszczenia przez dziecko świetlicy bądź zgłoszonej rezygnacji przez „adopcyjnego rodzica”.

roczny koszt opieki wynosi 600 zł / kwartalny 150 zł

AKTUALNIE WSZYSTKIE DZIECI OBJĘTE SĄ POMOCĄ
 
deklaracja pomocy online
wybierz: ADOPCJA SERCA, liczbę dzieci,
następnie: Rep. Środkowoafrykańska Bouar
ooo

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

Świetlicę oraz jej podopiecznych można wspierać
bez wypełniania deklaracji:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: SA2– Dzieci Bouar

kontakt: adopcja@dzieciafryki.com

CH2_3SA2_1SA2_2

Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2015   7.662,50 zł
w roku 2016   10.000 zł
w roku 2017   17.694,78 zł