ADOPCJA SERCA w Bouar

SA2mapa_srodkowa afrykaFundacja DZIECI AFRYKI w roku 2014 rozpoczęła współpracę z polskimi misjonarkami, które od roku 2009, pełnią misję w Republice Środkowoafrykańskiej. Kraj, jeden z najbiedniejszych w świecie, od kilku lat uwikłany jest w wojnę domową.

Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza pracują m.in. w Bouar na zachodzie kraju. Zajmują się edukacją dzieci i młodzieży, formacją duchową i zawodową kobiet i dziewcząt oraz posługą wśród sierot i dzieci niedożywionych. Współpraca z Siostrami Pasterzankami obejmie dożywianie dzieci oraz uczestnictwo w programie edukacyjnym.

Przy misji Centrum św. Józefa s. Renata Grzegorczyk założyła świetlicę dla ok. 50 najbardziej potrzebujących wsparcia sierot i dzieci z najuboższych rodzin. Wszystkie otrzymują możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, muzycznych, krawieckich, technicznych i sportowych. Stale są dożywiane i douczane… dzięki pomocy płynącej z Polski. Od roku 2019 świetlicę prowadzi s. Izabela Pilorz.

Konkretnym dzieckiem ze świetlicy może zaopiekować się osoba lub rodzina, adoptując je „na odległość”. „Adopcja Serca” jest programem długoterminowym, polegającym na wieloletnim wspieraniu konkretnego dziecka, znanego z imienia i nazwiska, będącego pod opieką placówki misyjnej w Bouar.

Warunkiem uczestniczenia w programie jest wypełnienie deklaracji oraz regularne opłacanie opieki. Fundacja przekazuje polskiemu opiekunowi kartę adopcyjną dziecka, jego zdjęcie oraz przynajmniej raz w roku korespondencję. Pośredniczy w ewentualnym kontakcie. Opieka wygasa z chwilą opuszczenia przez dziecko świetlicy bądź zgłoszonej rezygnacji przez „adopcyjnego rodzica”.

roczny koszt opieki wynosi 600 zł / kwartalny 150 zł
 
wybierz: ADOPCJA SERCA, liczbę dzieci,
następnie: Rep. Środkowoafrykańska Bouar
ooo

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

Świetlicę oraz jej podopiecznych można wspierać
bez wypełniania deklaracji:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: SA2– Dzieci Bouar


CH2_3SA2_1SA2_2

Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2015   7.662,50 zł
w roku 2016   10.000 zł
w roku 2017   17.694,78 zł
w roku 2018   22.978,27 zł
w roku 2019   11.001,25 zł (II cz. dotacji zaplanowana na styczeń 2020 r.)