Adopcja Serca – Kamerun

PROGRAM ZAKOŃCZONY – dla nowych osób

SAMSUNG DIGITAL CAMERAmapa_kamerunProgram polega na duchowej adopcji osieroconego dziecka lub wychowującego się w ubogiej rodzinie, a będącego pod opieką Oratorium św. Michała Archanioła w Nguelemendouka.

Opiekę dla najbiedniejszych dzieci w roku 1996 zorganizowała s. Immakulata Faustynowicz CSSMA. Oratorium w obecnym kształcie funkcjonuje od 2010 r. i jest prowadzone przez misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła.

Obecnie dzieci trzy razy w tygodniu, po zajęciach szkolnych, mogą zjeść do syta pożywny posiłek. Często jest on jedynym jaki mogą spożyć w ciągu całego dnia. W oratorium mogą uczyć się pod opieką nauczycieli, bawić, śpiewać rozwijać zainteresowania, pogłębiać wiarę.

Przystępując do programu opłaca się wyżywienie i pomoc w nauce konkretnemu dziecku. 

Dzieci piszą lub przygotowują rysunki dla swoich opiekunów najczęściej z okazji Bożego Narodzenia. Opiekunowie mogą nawiązać ze starszym dzieckiem kontakt korespondencyjny.

Wszystkie dzieci z oratorium uczą się w szkole podstawowej lub w przedszkolu. Wraz z ukończeniem nauki w szkole podstawowej wygasa duchowa adopcja – wynikająca z deklaracji przystąpienia do programu.

Po opuszczeniu oratorium wraz z ostatnią klasą szkoły podstawowej adopcyjni Rodzice – po wyrażeniu zgody, mogą zaopiekować się kolejnym dzieckiem lub kontynuować wspieranie swojego dotychczasowego podopiecznego w nauce, w szkole ponadpodstawowej, w ramach programu „Bilet do Świata”.

_________________________________________________________________

Fundacja DZIECI AFRYKI
na żywienie i pomoc w nauce dzieciom przekazała:

w roku 2009   2.100 zł
w roku 2010   31.860 zł
w roku 2011   55.900 zł
w roku 2012   79.844 zł
w roku 2013   96.250 zł
w roku 2014   124.168 zł
w roku 2015   140.000 zł
w roku 2016   102.000 zł
w roku 2017   97.150 zł


Z inicjatywy jednej z adopcyjnych mam na portalu FACEBOOK powstał profil MIŁOŚNIKÓW FUNDACJI DZIECI AFRYKI – dla adopcyjnych opiekunów dzieci w Nguelemendouka

kontakt: adopcja@dzieciafryki.com