Adopcja Serca w Bundoli

asb350
mapa_ghanaMimo, że trudno nam sobie wyobrazić życia bez elektryczności, bieżącej wody, dostępu do lekarza czy możliwości posłania dziecka do szkoły to musimy mieć świadomość, że są miejsca na świecie, w których po zmroku panuje ciemność, gdzie woda jest towarem limitowanym, lekarz nieosiągalny a najbliższa szkoła oddalona o kilka godzin marszu.

Tak było jeszcze w 2013 roku w Bundoli kiedy przedstawiciele fundacji Robert Noga i Paweł Werakso jej założyciele wraz z Krzysztofem Bucholskim, na zaproszenie polskiego misjonarza o. Mariusza Pacuły SVD, po raz pierwszy dotarli w te zapomniane przez świat miejsce na północy Ghany.

Od tego czasu wiele się zmieniło. Powstała szkoła podstawowa dla klas I-III, na budowę której środki pozyskała Anna Goworowska – wolontariuszka, osobiście przez sześć tygodni nadzorując prace budowlane. Uczniowie szkoły Dzieci Afryki nr 1 im. Ryszarda Kapuścińskiego stale wyposażani są w przybory szkolne, podręczniki i koszulki. Wybudowano także studnię, skracając dystans do źródła wody – wcześniej była to rzeka oddalona o dwa kilometry. Tym samym poprawiono jakość wody. Kilkoro dzieci skorzystało z pomocy medycznej, dla niepełnosprawnej dziewczynki zakupiono wózek inwalidzki. Obecnie fundacja realizuje projekt budowy nowego budynku szkolnego dla klas IV-VI, aby starsze dzieci mogły uczyć się w swojej wiosce, oszczędzając czas na codzienną 8 kilometrową wyprawę do szkoły i z powrotem do domu.

W sierpniu 2019 roku podczas wizytacji wioski przedstawiciele fundacji Iwona Kreczmańska i Robert Noga poznali kolejne bolączki plemienia Komba. „Nauczyciele z dyplomem nie chcę u nas pracować – przekonywała starszyzna – w Bundoli nie ma elektryczności, zasięgu telefonii komórkowej. Nauczyciele do pracy przychodzą kiedy chcą, gdy pada deszcz to w ogóle nie przychodzą. Nie słuchają nas – rodziców, bo jesteśmy biedni„.  asb2W toku wielogodzinnych rozmów, w torsce o odpowieni poziom nauczania dzieci Komba, ustalono plan działania, tak aby zachęcić nauczycieli z dyplomem do pracy w Bundoli. Postanowiono wybudować murowany budynek dla trzech klas z dwoma pomieszczeniami biurowymi, osobny dom dla dyplomowanych nauczycieli z dwoma pokojami i łazienką oraz dodatkowym pokojem z łazienką dla wolontariuszy Dzieci Afryki.

Wolontariusze Dzieci Afryki mają sprawować opiekę nad uczniami z najbiedniejszych rodzin oraz wspierać nauczycieli, dzieląc się wiedzą metodyczną i umiejętnościami pedagogicznymi.

asb5I tak zrodził się pomysł na program „Adopcja Serca w Bundoli”. 1/2 pozyskanych środków ma zostać przeznaczona dla dzieci objętych projektem (zaspokojenie ich najpilniejszych potrzeb, w tym: dożywianie, ubranie, opieka medyczna), natomiast 1/2 środków ma zostać przeznaczona dla sumiennych i wyróżniających się w pracy nauczycieli jako środek motywacyjny przyznawany przez współpracującego z fundacją o. Sunila Rodrigues SVD i w porozumieniu z rodzicami.

Osoby, które zaopiekują się konkretnym dzieckiem otrzymają kartę adopcyjną z podstawowymi informacjami o dziecku wraz z jego zdjęciem. Natomiast w kolejnych latach, raz w roku, korespondencję świąteczną oraz wyniki nauczania dziecka.

roczny koszt opieki wynosi 600 zł / kwartalny 150 zł
wybierz: ADOPCJA SERCA, liczbę dzieci,
następnie: GHANA Bundoli

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.


 asb1asb4asb3


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.