Adopcja Serca w Kiruddu

as1_350mapa_ugandaNa półwyspie Kojja w Ugandzie Fundacja Dzieci Afryki wybudowała siedmioklasową murowaną szkołę, która zastąpiła drewnianą dwuizbową szopę oraz pobliskie drzewa, służące uczniom jako schronienie przed słońcem.

Na półwyspie, niespełna 2 kilometry od szkoły Dzieci Afryki, leży polski cmentarz z 96. pochowanymi Sybirakami, którzy w połowie XX wieku, w licznie około 3 tysięcy, znalazło bezpieczne schronienie nad równikiem (czytaj więcej).

W sierpniu 2018 roku, podczas wizytacji szkoły, przedstawiciele fundacji poznali jej aktualne problemy i potrzeby. Dyrektor Joseph Kyobe wymienił m.in. brak dostępu do bieżącej wody, brak elektryczności, brak wykształconych nauczycieli i mieszkań dla nich, brak pomocy dydaktycznych oraz podręczników. Nad rozwiązaniem części z nich fundacja już pracuje, jednak najbardziej poruszyła informacja, iż zaledwie 33% dzieci uczęszcza do szkoły. Dzieci osierocone i te z rodzin dysfunkcyjnych nie są posyłane po edukację z powodów finansowych i zarobkowych. Płatna szkoła jest dodatkowym balastem domowego, często pustego budżetu. Bardziej opłacalne jest posyłanie dzieci na połów ryb i „przymykanie oka” na ich prostytuowanie.

Dlatego w odpowiedzi na tą najpilniejszą potrzebę – jaką jest niewątpliwe edukacja – wspólnie z o. Piusem Dunga Kibunga OSM - miejscowym proboszczem, z którym fundacja podpisała porozumienie o współpracy, postanowiliśmy objąć opieką indywidualną dzieci, które jej najbardziej potrzebują. Poprzez program „Adopcja Serca” dzieci będą miały opłaconą naukę, zakup mundurka oraz leczenie, żywność i odzież – gdy będzie taka potrzeba. Część środków zasili budżet szkoły, który pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, zeszytów etc.

Opiekun dziecka, raz w roku otrzymuje informację o wynikach w nauce, raz na dwa lata aktualną fotografię. Z uczniem klasy starszej można nawiązać korespondencję.

roczny koszt opieki wynosi 600 zł / kwartalny 150 zł

aktualnie brak nowych dzieci
wybierz: ADOPCJA SERCA, liczbę dzieci,
następnie: UGANDA Kiruddu

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

opiekunowie programu:
Adam Amine, Kasia Witkowska, Ola Wojtkowska

Szkołę oraz jej podopiecznych można wspierać
bez wypełniania deklaracji:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: U4 – Szkoła w Kiruddu

davas4 as3

 

 


Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2019   15.148,95 zł