Adopcja Serca w Mbaikoro

CH2_350mapa_czadProgram wsparcia sierot oraz dzieci z najuboższych rodzin w Mbaikoro, w południowym Czadzie, gdzie od 2014 roku posługę misyjną pełnią polskie misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

Większość, ze zgłoszonych do adopcji dzieci – którymi opiekuje się s. Katarzyna Wiater – to półsieroty bez ojca, który zmarł, odszedł lub jest alkoholikiem i nie wykazuje zainteresowania rodziną. Niektóre dzieci posiadają liczne rodzeństwo (nawet dziesięcioro), wiele z nich mieszka z dziadkami, gdyż przez własnych rodziców zostały porzucone. Dzieci osierocone i porzucone często pozostawione są same sobie, nie mają żadnego zajęcia i rozrabiają.

Misjonarki z Polski postanowiły zmienić tą sytuację i zaopiekować się dziećmi potrzebującymi pomocy i zwyczajnego zainteresowania. Z pomocą Fundacji Dzieci Afryki otwierają świetlicę, by chociaż trzy razy w tygodniu zagospodarować dzieciom czas wolny, zapewniając opiekę, zajęcia edukacyjne z języka francuskiego, plastyczne i muzyczne, naukę szycia i szydełkowania, zabawę a także dożywianie. Ze środków adopcyjnych opłacany będzie pobyt w świetlicy oraz odpowiednio w przedszkolu lub szkole, zakup mundurków, przyborów szkolnych, mydła, ubrań, butów, koców na zimne grudniowe i styczniowe noce, a także opieka medyczna (konsultacje, leki, transport do szpitala) oraz dożywianie, które ciągle jest podstawową potrzebą.

CH2_2

s. Katarzyna Wiater

Warunkiem uczestniczenia w programie jest wypełnienie deklaracji oraz regularne opłacanie opieki. Fundacja przekazuje polskiemu opiekunowi kartę adopcyjną dziecka, jego zdjęcie oraz przynajmniej raz w roku korespondencję. Pośredniczy w ewentualnym kontakcie. Opieka wygasa z chwilą opuszczenia przez dziecko świetlicy, bądź rezygnacji zgłoszonej przez „adopcyjnego rodzica”.

roczny koszt opieki wynosi 600 zł / kwartalny 150 zł
 
wybierz: ADOPCJA, liczbę dzieci,
następnie: CZAD Mbaikoro
ooooo

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

Świetlicę oraz jej podopiecznych można wspierać
bez wypełniania deklaracji:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: CH5– Dzieci Mbaikoro

kontakt: adopcja@dzieciafryki.com

opiekun programu: Ewelina Wiśniewska


ch2_5ch5_4ch2_6

 

 

 


Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację projektu przekazała:

w roku 2018   2.142,35 zł
w roku 2019   8.139,03 zł