Afryka jest kobietą

ajk1Tak swoją książkę zatytułowała Beata Lewandowska – Kaftan, która opowiada w niej o tym co spotkała podczas podróży w Afryce. „W moich podróżach po Afryce zawsze najważniejsze były spotkania z ludźmi, szczególnie z kobietami. Afrykanki są wyjątkowe. Za każdym razem uczą mnie czegoś nowego lub przypominają mi o czymś, o czym zapominam żyjąc w Europie. Dlatego postanowiłam opowiedzieć właśnie o nich” tak opisuje swoją książkę autorka.

Jest w nich coś wyjątkowego

Kobiety na całym świecie od wieków musiały zmagać się z wieloma przeciwnościami, a i tak udawało im się pokazać swoją siłę. Do dziś widzimy rozbieżności na każdej płaszczyźnie porównując życie kobiet i mężczyzn.

W krajach afrykańskich to mężczyźni stawiani są na pierwszym miejscu w społeczeństwie, jednak to kobieta na swoich barkach dźwiga ciężar życia codziennego co często w ich kulturze jest pomijane. To one wychowują dzieci, zajmują się domostwem, pracują na polu oraz prowadzą hodowlę bydła. Co czyni je pełnowartościową członkinią społeczeństwa? Macierzyństwo. W Afryce najważniejszą rolą kobiety jest posiadanie dzieci.

ajk2Młode dziewczęta od najmłodszych lat obserwują jak ich matki pełnią swoje rolę i pytane o marzenia odpowiadają w pierwszej kolejności o posiadaniu rodziny i gromadki dzieci. Afrykańska matka ma obowiązek przygotować swoje córki do tej roli. Dziewczynki obserwują swoje mamy i chętnie chcą je naśladować. Nic dziwnego, widzą w swoich matkach ogromną siłę oraz wrażliwość.

W Afryce bardzo mało kobiet idzie na studia. Szkołę podstawową udaje się skończyć prawie każdej dziewczynce, czasami też i średnią. Po wyższe wykształcenie wybierają się mężczyźni, które opłacane jest najczęściej za pieniądze otrzymane od szwagrów za swoje siostry. Kobiety w tym czasie poświęcają się już rodzicielstwu. Pozostawione same sobie, bez wsparcia ze strony swojego męża sprawia, że są niewiarygodnie odważne, zaradne i silne.

Skąd biorą radość i pogodę ducha? Nauczane przez swoje matki mogą przekazywać swojemu potomstwu tradycje i ludowe mądrości. Stają się kustoszem zdobytej wiedzy, są wzorem podstawy jedności w rodzinie i solidarności w społeczeństwie. Czują odpowiedzialność za szerzenie takich postaw wśród swoich córek.

To właśnie kobiety nadają piękno i wartość rodzinie.

Dlaczego są często pomijane w swej kulturze?

ajk3Równość kobiet i mężczyzn w wielu krajach całego świata to zjawisko, nad którym trzeba pracować jeszcze wiele lat. Afrykańska kobieta została pozbawiona praw decydowania, ale czuje się odpowiedzialna za przyjęte obowiązki. Nie ogranicza się tylko do przetrwania, a swoją pracą i postawą dąży do tego by ona i jej rodzina mogła żyć lepiej. Swoją siłą i wiarą podtrzymują Afrykę przy życiu.

Takie kobiety nie załamują się, a czują się bardzo uduchowione ze swoją rolą. Przede wszystkim są bogate w ogromną wiarę w siebie i nadzieje na to, że godnie przekażą taką postawę swoim córkom. Pokora towarzyszy im przez całe życie, dlatego nie wymagają popularyzowania swojej roli.  To dlatego o afrykańskich kobietach mówi się „Milczące Serce Afryki”.

Ada Wróblewska

ajk4 

Cytat z wywiadu Beaty Lewandowskiej-Kaftan: https://www.styl.pl/podroze/news-afryka-jest-kobieta,nId,2296717#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome