AGAPE Community Centre Program

Ugandyjska organizacja, z którą Fundacja DZIECI AFRYKI współpracuje na rzecz walki z malarią.

Informacje ogólne:

AGAPE jest organizacją non-profit założoną w 2003 roku w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb biednych dzieci, tzn. sierot, bezbronnych i zaniedbanych.
Organizacja ma swoją siedzibę w strefie wiejskiej LC1 Ben Kiwanuka niedaleko głównej drogi miasta Masaka, 5 km od stolicy Ugandy. Organizację zapoczątkował Sserwadda Joseph Roberts, obecnie dyrektor. Z upływem czasu dołączyło do niego wielu przyjaciół działających we wspólnej sprawie. Organizacja zrzesza i traktuje z szacunkiem ludzi różnych wyznań, płci, rasy oraz wyznających różne poglądy polityczne.
AGAPE COMMUNITY CENTRE PROGRAM jest organizacją zarejestrowaną oraz uznawaną za organizację charytatywną w spisie NGO (organizacji pozarządowych) przez rząd Republiki Ugandy. Została ona założona w wyniku niepokojów gospodarczych i społecznych spowodowanych przez wojny oraz choroby związane z HIV/AIDS. W rezultacie został zainicjowany program zaradzania problemom dzieci potrzebujących oraz walki z malarią i plagami wielu innych chorób. AGAPE jest to domowe centrum dla wszystkich bezbronnych dzieci w Ugandzie.


Cele/założenia:

– zapewnienie dobrej podstawowej edukacji dla najbardziej potrzebujących dzieci w Ugandzie,
– uczenie skutecznych metod produkcji pożywienia dla biednych rodzin,
– zapewnienie edukacji żywieniowej rodzinom,
– walka z malarią poprzez dostarczanie moskitier oraz leków przeciwko malarii,
– zapewnienie darmowych materiałów szkolnych (książki, długopisy, plecaki, itp.),
– zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci we wspólnocie AGAPE,
– nauczanie wartości chrześcijańskich wszystkich dzieci potrzebujących, aby stały się przyzwoitymi obywatelami w przyszłości.

Osiągnięcia:

W ciągu ostatnich lat organizacja dotarła do ponad 5 tys. ludzi.

Otwarto dom Agape House znajdujący się w strefie wiejskiej LC1 Ben Kiwanuka, w dzielnicy Rubaga w Kampali w Ugandzie. „Agape House” zapewnia schronienie i zajmuje się dziećmi, które potrzebują pomocy. Jest schronieniem dzieci w każdym wieku. Obecnie w domu mieszka 25 dzieci.

Organizacja zapewniła moskitiery, darmowe przybory szkolne oraz ubrania dla potrzebujących dzieci w Ugandzie. Udało się także zorganizować festyn „Agape Święta Bożego Narodzenia” w różnych biednych społecznościach dla dzieci i ich rodzin. Jest on organizowany od kilku lat.

PROJEKT:

Ludzie na terenie, na którym prowadzony jest projekt są z reguły rolnikami, babciami oraz samotnymi matkami. Uprawiają plony na sprzedaż i dla własnego użytku oraz hodują kilka zwierząt domowych w systemie tradycyjnym. Pomimo swoich wysiłków pozostają nadal ludźmi biednymi, nie posiadającymi stałego źródła dochodu.

Z powodu ograniczeń gospodarczych wskaźnik analfabetyzmu jest wysoki. Statystyki ONZ dotyczące Milenijnych Celów Rozwojowych pokazują, że na przeciętnego Ugandyjczyka przypada mniej niż jeden dolar dziennie. Uganda ma 32 mln mieszkańców, ponad 3 mln potrzebujących sierot, wielu rodziców/krewnych nie stać na pokrycie kosztów szkoły ponadpodstawowej. Tych niewielu, którzy mogą sobie na to pozwolić wolą edukować chłopców niż dziewczynki. W rezultacie około 70% dziewczynek nie umie czytać, porównując do 35% u chłopców.

Właśnie z tego powodu proponujemy zakup własności przy drodze Masaka Road w dzielnicy MPIGI. Po dokonaniu jej spłaty stanie się ona naszym centrum Agape Community Centre Complex. Posiada już wybudowane nowe klasy do szkoły, z których można zacząć korzystać.