Za każdym dorosłym najczęściej stoi dziecko

Za każdym dorosłym najczęściej stoi dziecko

Mówi się, że pomaganie uzależnia. Okazuje się, że w tym stwierdzeniu może być dużo racji. Naukowcy dowiedli, że nasze szlachetne zachowania w stosunku do drugiego…

Read Article →
STOP przemocy wobec dzieci

STOP przemocy wobec dzieci

Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez ONZ w 1989 roku. Ta konwencja, to 54 artykuły, które zapewniają dzieciom m.in. prawo do życia i…

Read Article →
Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet

Niewystarczający dostęp do toalet w wielu krajach rozwijających się oraz niedostateczne warunki sanitarne stanowią ważny problem współczesnego świata. Szacuje się, że około 40% ludzi na…

Read Article →
Harmonia różnorodności

Harmonia różnorodności

Tolerancja to ostatnio bardzo popularne medialnie hasło. Czym jest tolerancja? Czym jestem tolerancyjny? Takie pytania warto postawić sobie nie tylko 16 listopada w Międzynarodowym Dniu…

Read Article →
Zasłużony w Dziele Ewangelizacji

Zasłużony w Dziele Ewangelizacji

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia swej działalności. Powstała, aby w imieniu Konferencji Episkopatu Polski integrować środowiska misyjne w Polsce,…

Read Article →
Wolontariat Dzieci Afryki

Wolontariat Dzieci Afryki

Podstawą istnienia organizacji pozarządowej jest precyzyjnie określona misja oraz dobrze opracowana strategia. Podstawą działania organizacji pożytku publicznego, bez względu na to na jakim polu działa,…

Read Article →
Jak rozdysponowaliśmy Twój 1%

Jak rozdysponowaliśmy Twój 1%

Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich podziału, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2016, pozyskanych w roku 2017.

Read Article →
Zakochali się w Czarnym Lądzie

Zakochali się w Czarnym Lądzie

Robert Noga i Paweł Werakso na przełomie stycznia i lutego 2009 r. podróżowali po Afryce. Z każdym dniem na nowo odkrywali ludzką biedę, głód, choroby, cierpienie, prymitywne warunki życia. Najbardziej poruszył ich los…

Read Article →
Idźcie i głoście

Idźcie i głoście

– takie hasło towarzyszy tegorocznemu Tygodniowi Misyjnemu, który 22 października, rozpoczyna Niedziela Misyjna[1]. W innych krajach świata, określana, jako Światowy Dzień Misyjny[2]. Jest nie tyle…

Read Article →
Misja Kamerun 2017

Misja Kamerun 2017

… odsłona druga. Pod koniec pory deszczowej na przełomie października i listopada ośrodki misyjne w Kamerunie odwiedzą kolejni przedstawiciele Fundacji Dzieci Afryki – koordynatorzy poszczególnych…

Read Article →