Bilet do Świata – Ghana

programG3a mapa_ghanaProgram polega na tworzeniu funduszu stypendialnego dla uzdolnionych wychowanków misji katolickiej Księży Werbistów w Gushegu i Yendi w północnej Ghanie. Realizowany jest we współpracy z o. Mariuszem Pacułą.

Wychowankowie zostali przez misjonarzy bardzo starannie wyselekcjonowani spośród dziesiątków innych. Ich udział w programie jest wyróżnieniem i niepowtarzalną szansą na zdobycie wykształcenia. Są bardzo wdzięczni.

Aktualnie wsparcia potrzebuje kilka osób, są wśród nich m.in. studenci pielęgniarstwa (Paul i John 2) oraz studiujący pedagogikę (Daniel).

Aby przystąpić do programu pomocy należy wypełnić deklarację.

roczny koszt opieki wynosi 600 zł / kwartalny 150 zł
w przypadku studenta pielęgniarstwa/pedagogiki,
z uwagi na wysoki koszt pełny, podopiecznego może wspierać kilka osób
(roczny koszt opieki częściowej 600 zł / kwartalny 150 zł)
 …
wybierz: BILET DO ŚWIATA, liczbę podopiecznych,
następnie: Ghana Gushiegu,
lub Ghana Tamale – w przypadku wyboru studenta pielęgniarstwa/pedagogiki
– w rubryce „uwagi” można podać imię (John 2, Paul lub Daniel)
… 

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

Można wspierać wychowanków w Ghanie poprzez przekazanie dowolnej wpłaty na rzecz ich edukacji:

Fundacja DZIECI AFRYKI
Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: „G3 – wsparcie funduszu stypendialnego w Ghanie”
„G3 – studnia pielęgniarskie Paula”,
„G3 – studia pielęgniarskie Johna 2″
„G3 – studia pedagogiczne Daniela”)

(opiekun programu Ada Wróblewska)


Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2013   5.574,27 zł
w roku 2014   9.912,54 zł
w roku 2015   8.080 zł
w roku 2016   15.235,90 zł
w roku 2017   14.574 zł
w roku 2018   14.107,50 zł
w roku 2019   11.960,76 zł