Bilet do Świata – Nguelemendouka

PROGRAM ZAKOŃCZONY – dla nowych osób

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
mapa_kamerunProgram polega na tworzeniu funduszu stypendialnego dla uzdolnionych wychowanków Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka (sieroty i dzieci z ubogich rodzin) po ukończeniu przez nich nauki w szkole podstawowej.

Program realizowany jest we współpracy z misjonarkami ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła.

Rzadko które dzieci kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej, gdyż ta jest bardzo kosztowna. Natomiast ukończenie szkoły ponadpodstawowej nadaje kwalifikacje do wykonywania zawodu, jest niepowtarzalną szansą na wyjście z biedy i dobry start w dorosłość. Poza tym stypendyści utrzymują kontakt z misją, przedłuża się proces oddziaływań wychowawczych (do programu przystępuje się po wypełnieniu deklaracji).

Nauka w szkole ponadpodstawowej może trwać siedem lat. Przez pierwsze trzy lata dziecko realizuje program nauczania szkoły gimnazjalnej. Przez kolejne cztery lata, gdy posiada odpowiednią motywację i zapewnione środki finansowe, realizuje program nauczania w liceum lub technikum, przygotowując się do matury.

_________________________________________________________________

Fundacja DZIECI AFRYKI
na opłacenie nauki w szkołach ponadpodstawowych przekazała:

w roku 2009   420 zł (w tym 420 zł stypendium dla studentki)
w roku 2010   3.465 zł (w tym 400 zł stypendium dla studentki)
w roku 2011   15.000 zł
w roku 2012   30.553,56 zł
w roku 2013   27.880 zł
w roku 2014   50.955 zł
w roku 2015   63.750 zł
w roku 2016   57.700 zł
w roku 2017   66.825 zł