Bilet do Świata – Nguelemendouka

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
mapa_kamerunProgram polega na tworzeniu funduszu stypendialnego dla uzdolnionych wychowanków Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka (sieroty i dzieci z ubogich rodzin) po ukończeniu przez nich nauki w szkole podstawowej.

Program realizowany jest we współpracy z misjonarkami ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła.

Rzadko które dzieci kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej, gdyż ta jest bardzo kosztowna. Natomiast ukończenie szkoły ponadpodstawowej nadaje kwalifikacje do wykonywania zawodu, jest niepowtarzalną szansą na wyjście z biedy i dobry start w dorosłość. Poza tym stypendyści utrzymują kontakt z misją, przedłuża się proces oddziaływań wychowawczych (do programu przystępuje się po wypełnieniu deklaracji).

Nauka w szkole ponadpodstawowej może trwać siedem lat. Przez pierwsze trzy lata dziecko realizuje program nauczania szkoły gimnazjalnej. Przez kolejne cztery lata, gdy posiada odpowiednią motywację i zapewnione środki finansowe, realizuje program nauczania w liceum lub technikum, przygotowując się do matury.

roczny koszt opieki wynosi 660 zł / kwartalny 165 zł
deklaracja pomocy online
aktualnie nabór nowych osób do programu wstrzymany
wybierz: BILET DO ŚWIATA, liczbę podopiecznych,

następnie: Kamerun Nguelemendouka

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

informacje uzupełniające:

Rodzina bądź osoba wspierająca wychowanka otrzymuje jego zdjęcie oraz kartę informacyjną po opłaceniu trzech pierwszych miesięcznych wpłat lub dokonaniu wpłaty rocznej.

Wychowankowie piszą podziękowanie raz w roku. Można nawiązać kontakt z podopiecznym.

pomoc okazjonalna
(bez wypełniania deklaracji):

Fundacja DZIECI AFRYKI
Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: „K3 – wsparcie funduszu stypendialnego w Kamerunie”
_________________________________________________________________

Fundacja DZIECI AFRYKI
na opłacenie nauki w szkołach ponadpodstawowych przekazała:

w roku 2009   420 zł (w tym 420 zł stypendium dla studentki)
w roku 2010   3.465 zł (w tym 400 zł stypendium dla studentki)
w roku 2011   15.000 zł
w roku 2012   30.553,56 zł
w roku 2013   27.880 zł
w roku 2014   50.955 zł
w roku 2015   63.750 zł
w roku 2016   57.700 zł
w roku 2017   66.825 zł