Bilet do Świata w Kikaikelaki

k3k3

mapa_kamerun3

Program wsparcia dla młodzieży uczącej się i żyjącej w górskiej miejscowości Kikaikelaki k. Kumbo. Siostry Michalitki od sierpnia 2016 r. podjęły się trudu wychowania oraz formacji młodych Kameruńczyków w zachodniej części kraju, tuż przy granicy z Nigerią.

W grupie jest około 30 dziewcząt i chłopców z rodzin wielodzietnych, wśród nich są sieroty i półsieroty. Jak zapewnia s.Lucyna Wajda – prowadząca grupę, młodzież jest bardzo radosna, pracowita, posłuszna w domu i szkole, obowiązkowa i odpowiedzialna. Wszyscy chętnie angażują się w życie grupy, są bezinteresowni i pomocni.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Podczas spotkania jest modlitwa, głoszona konfernecja oraz praca społeczna w zależności od potrzeb. Frekwencja zawsze wynosi 100%! Młodzież uczęszcza do liceum klasycznego i technicznego w Kikaikelaki lub szkoły wieczorowej w Kumbo.

Największym problem jest opłata za szkołę i kupno książek. Rodziny są ubogie, aby wyżywić się wszyscy muszą ciężko pracować na roli, a praca jest wyjątkowo trudna, gdyż poletka uprawne położone są w wysokich górach. W górzystej okolicy nie ma też środków transportu więc drogę do szkoły wszyscy pokonują pieszo.

Przystępując do programu pomocy  można zaopiekować się konkretnym wychowankiem. W tym celu należy wypełnić deklarację on-line. Adopcyjny rodzic otrzymuje kartę informacyjną i fotografię wychowanka, a raz w roku wyniki jego nauczania (ocenę końcową). Opieka nad wychowankiem wygasa po ukończeniu przez niego edukacji w szkole średniej. Wpłacane środki przeznaczone są dla konkretnego wychowanka.

roczny koszt opieki wynosi 660 zł / kwartalny 165 zł
deklaracja pomocy online
aktualnie nabór nowych osób do programu wstrzymany
wybierz: BILET DO ŚWIATA, liczbę podopiecznych,

następnie: Kamerun Kikaikelaki

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

Działalność grupy można wspierać okazjonalnie,
tworząc fundusz stypendialny:

Fundacja DZIECI AFRYKI
Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: „K3K – Bilet do Świata”

k3k2

s. Lucyna Wajda z podopiecznymi


Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2017   2.395 zł