Czadowe WC

… czyli, w trosce o poprawienie warunków sanitarno-higienicznych oraz poszanowanie prawa dzieci do prywatności i godności, budujemy toaletę przy szkole w Czadzie.

CZADOWE WC

Akcja pomocy realizowana we współpracy z s. Barbarą Kruszewską ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Polskie misjonarki od niedawna pracują w Czadzie, jednym z najbiedniejszych państw Afryki i świata. Pierwsze siostry wyjechały na misję w roku 2013. Placówkę w wiosce Mbaikoro, na południu kraju, objęły 5 marca 2014 r.

Misjonarki zajmują się pracą opiekuńczo-edukacyjną, pastoralną oraz chorymi.

Siostra Basia prowadzi przedszkole katolickie. Zajęcia początkowo odbywały się pod drzewem i uczestniczyło w nich 19 dzieci. Później dla przedszkolaków wybudowano szałas. Pod koniec roku 2016, dzięki pomocy miejscowego biskupa, udało się wybudować budynki dla przedszkola oraz szkoły.

SAMSUNG CAMERA PICTURESObecnie do przedszkola uczęszcza 60 dzieci. Siostra Basia zajmuje się nimi z ogromnym zaangażowaniem. Dba o ich właściwy rozwój i dobrą opiekę. Troszczy się nie tylko o dzieci przedszkolne – pomaga również miejscowemu dyrektorowi w prowadzeniu katolickiej szkoły podstawowej, która liczy 300 uczniów. Misjonarka zabiega, aby w szkole były odpowiednie warunki do nauki oraz dobry poziom kształcenia. Chętnie dzieli się wskazówkami, które mogłyby wpłynąć na lepsze funkcjonowanie placówki.

Aktualnie dużym problemem jest brak toalet przy szkole. Podczas gdy dla nas, Europejczyków, dostęp do sanitariatów wydaje się być czymś normalnym, wiele osób zamieszkujących Afrykę Subsaharyjską nie ma właściwych warunków sanitarnych. Potrzeby fizjologiczne dzieci załatwiane są na zewnątrz, pod gołym niebem. Dziewczynki w okresie miesiączkowania, z powodu braku możliwości zapewnienia sobie odpowiedniej higieny, opuszczają zajęcia lekcyjne. Siostrze bardzo zależy na poprawie tej sytuacji i stworzeniu możliwości korzystania z toalet.

czadowe3Dlatego też, we współpracy z Fundacją DZIECI AFRYKI, misjonarka zaplanowała budowę pomieszczenia sanitarnego, w którym znajdować się będą 2 toalety dla dzieci (oddzielnie dla dziewczynek i chłopców) oraz 1 toaleta dla nauczycieli. Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 12 000 PLN. Koordynatorem projektu jest Ewelina Wiśniewska – wolontariuszka Dzieci Afryki (na zdj. z misjonarką).

Zbiórkę funduszy prowadzimy  do końca grudnia 2017 r. W czasie najbliższej MISJONERY (styczeń 2018 r.), która odbędzie się m.in. w Czadzie planowane jest przekazanie zebranych środków pieniężnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Zbiórka zakończona :-)

 

czadowe2

uczniowie przed szkolą w Mbaikoro

pozyskaliśmy 12.107,50 zł
Akcję wsparli Ludzie Pięknych Serc:

1. Monika – Warszawa
2. Parafia p.w. św. Stanisława Kostki – Warszawa
3. Beata – Kotuń
4. Szymon – Tarnowskie Góry
5. osoba anonimowa
6. Małgorzata – Zaręby

Serdecznie dziękujemy :-)