Częstochowa – wspólnie niesiemy radość

czestochowa10Drugi dzień obchodów Święta „Dzieci Afryki” rozpoczęliśmy od wysłuchania raportu z działalności fundacji w Afryce. W minionym roku fundacja zrealizowała wiele programów we współpracy z polskimi misjonarzami w Afryce. Programy te dotyczyły różnych obszarów pomocy, tj.: edukacji, zwalczania głodu, wspierania ośrodków dla dzieci, działań na rzecz zdrowia oraz rozwijania przedsiębiorczości.

Kolejnym punktem programu była debata pod hasłem: „Na misyjnych ścieżkach”, którą poprowadziła Ania Goworowska. W dyskusji uczestniczyły misjonarki posługujące w krajach zaliczanych do najbiedniejszych nie tylko w Afryce, ale i na całym świecie. Siostry opowiadały o tym, jak wygląda życie w Czadzie, Burundi i Republice Środkowoafrykańskiej. Z ich relacji wiemy, że ludność tamtejszych krajów utrzymuje się głównie z rolnictwa. czestochowa9Siostra Renata Grzegorczyk ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, misjonarka z Bouar (RŚA), opowiadała jak z uprawą pola radzą sobie osoby niewidome. Podczas siania rozkładają na polu wcześniej przygotowane sznurki, które w odpowiednich odległościach mają zrobione supełki. Miejsca te wskazują, gdzie należy posiać nasiona.  Mimo ciężkiej pracy ludzie nie zawsze mogą cieszyć się dobrymi zbiorami. Ich życie jest często bardzo trudne i naznaczone wieloma problemami, z którymi muszą sobie radzić.

Siostra Ewa Milanowska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących pełni posługę misyjną w Czadzie, gdzie występuje problem niedożywienia dzieci, zwłaszcza osieroconych. Podobna sytuacja jest także w Burundi, gdzie posługuje s. Karina Markowicz ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Misjonarka zwróciła uwagę, że Burundi w wyniku kryzysu gospodarczo-politycznego jest bardzo niebezpiecznym krajem. Życie ludzi jest niespokojne, często dochodzi do grabieży, a nawet zabójstw.

Wychodząc naprzeciw powyższym trudnościom nasza fundacja uruchomiła program „Adopcji Serca” w celu wspierania sierot i dzieci z najuboższych rodzin w Mbaikoro, a w ramach programu „Dzieci Mbaikoro” pomagamy w prowadzeniu świetlicy dla dzieci, którymi opiekują się siostry. Za pośrednictwem fundacji można wspomóc także pracę sióstr z Burundi na rzecz tamtejszych sierot „Dzieci Burundi„.

Po debacie przyszedł czas na raport z działalności fundacji w kraju, który również zaprezentował Robert Noga. W minionym roku przeprowadziliśmy naprawdę wiele wspaniałych akcji! :-) Niestety nie wszystko udało nam się zorganizować tak, jak zaplanowaliśmy. Z doświadczeń tych wyciągnęliśmy już wnioski.

Po zapoznaniu się z raportem nadszedł czas na wręczenie wyróżnień przygotowanych przez Założycieli fundacji – Roberta Nogę oraz Pawła Werakso. Wolontariusze otrzymali podziękowania za pomoc i zaangażowanie w działania na rzecz ubogich dzieci w Afryce. czestochowa8Nagrodę „Wolontariusza Roku” otrzymał Adam Amine – koordynator grupy redakcyjno–publicystycznej oraz autor projektów misyjnych. Podziwiamy Adasia za jego zaangażowanie i ogromną ilość czasu, którą poświęca na pomoc, także w biurze fundacji :-)

Następnie odbyło się wręczenie statuetek „MISJONERÓW”. W kategorii „wolontariat w Afryce” statuetkę otrzymała Iwona Kreczmańska – Założycielka Stowarzyszenia „To Help Africa”. Kolejną nagrodę i wyróżnienie w kategorii „wolontariat krajowy” odebrał Adam Amine. Statuetkę „Misjonera 2018” za niesienie bezinteresownej pomocy otrzymał Wojciech Zięba – Prezes Polskiej Fundacji dla Afryki. Niespodzianką było specjalne wyróżnienie i tytuł „Misjonera Honorowego”. Statuetkę w tej kategorii odebrała s. Renata Grzegorczyk – Pasterzanka. Misjonarka kończy posługę w Bouar i wraca na swoją pierwszą placówkę misyjną w Ngaoundaye (RŚA).  Siostra Renia zabrała głos, aby podziękować za pomoc otrzymaną za pośrednictwem fundacji. Podkreślała, że każde wsparcie – modlitewne, rzeczowe oraz finansowe jest ogromną pomocą dla misjonarzy. Modlitwa napełnia ich siłą niezbędną do pokonywania trudów codzienności, a wsparcie materialne jest narzędziem, które umożliwia im podejmowanie konkretnych działań dla dobra ludności afrykańskiej i poprawy warunków ich życia. My również dziękujemy misjonarzom za pamięć modlitewną, współpracę i gotowość do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Zaangażowanie i wysiłek, który wkładacie w swoją pracę jest dla nas pięknym świadectwem oraz wyrazem Bożej miłości i troski o każdego człowieka.

Więcej o tegorocznych laureatach MISJONERÓW.

Dwudniowe spotkanie zakończyliśmy uczestnicząc we Mszy Świętej na Jasnej Górze. W kaplicy, u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, wspólnie modliliśmy się w intencji dzieci w Afryce oraz Misjonarzy, którzy opiekują się nimi, a także w intencji Wolontariuszy i Darczyńców, którzy wspierają nasze działania na kontynencie afrykańskim. Po Mszy tradycyjnie pamiątkowa, wspólna fotografia i pożegnanie.

Następne Święto „Dzieci Afryki”, na które już teraz serdecznie zapraszamy, odbędzie się w drugi weekend czerwca 2019 roku.

czestochowa11Coroczne spotkania fundacji w Częstochowie to bardzo wyjątkowy czas. Rozmowy z misjonarzami oraz wolontariuszami i wymiana doświadczeń są dla mnie źródłem inspiracji do dalszego działania. Wciąż towarzyszy mi fragment pieśni, którą śpiewaliśmy podczas Mszy na Jasnej Górze – „(…) Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.” Osobiście bardzo dotknęły mnie te słowa i skłoniły do refleksji. Jako fundacja pomagamy osieroconym dzieciom i ubogim rodzinom na Czarnym Lądzie. Cieszymy się, że poprzez nasze działania możemy sprawiać radość innym i dziękujemy za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci. Każdy projekt, którego się podejmujemy to wspólne dzieło i zaangażowanie wielu osób. Wierzę, że razem niesiemy ogromną radość dzieciom i rodzinom w Afryce.

Przed nami kolejny rok ciekawych wyzwań :-)

Ewelina Wiśniewska
czestochowa12