Dermatolog Dzieci Afryki

dermatolog1a
mapa_dermatologProgram polega na wolontariackiej działalności w Afryce polskiego dermatologa dr Anny Chałupczak-Winiarskiej. Głównym celem jest leczenie chorób skórnych i pasożytniczych oraz podejmowanie działań mających szerzyć profilaktykę w zakresie zakaźnych chorób skórnych. Beneficjentami pomocy są dzieci osierocone, z ubogich, wielodzietnych rodzin oraz osoby starsze.

W krajach Środkowej Afryki dostęp do lekarza opieki podstawowej jest bardzo trudny a do specjalisty często wręcz niemożliwy. Dlatego dr Chałupczak-Winiarska z Ostrowca Świętokrzyskiego pragnie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z ludźmi, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy. Jednak niesienie pomocy w postaci samego badania nie wystarcza. Aby akcja miała sens potrzebne są lekarstwa i środki opatrunkowe (bandaże, kompresy gazowe, specjalistyczne opatrunki do leczenia owrzodzeń skóry, maści i antybiotyki etc.)

W związku z tym zwracam się do moich kolegów i koleżanek dermatologów w całym kraju oraz wszystkich Ludzi Pięknych Serc o wsparcie wolontariackiej misji dla dzieci w Afryce.

więcej o akcji „Dermatolog dla Afryki” – czytaj

Dziękujemy
za wsparcie wolontariackiej misji dermatologicznej:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: D4 – Dermatolog Dzieci Afryki


dermatolog1dermatolog2dermatolog3

 

Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2014   2.501,90 zł
w roku 2015   0 zł
w roku 2016   2.948,60 zł
w roku 2017   2.793 zł
w roku 2018   13.865,35 zł
w roku 2019   7.100 zł

__________________________________________________________
w roku 2020
program wsparli Ludzie Pięknych Serc:
pozyskano 600,00 zł

(stan na 31.10.2020 r.)

Mariusz – Goleniów