Duszpasterz Fundacji DZIECI AFRYKI

an3Od dnia 1 sierpnia 2010 r., na wniosek Zarządu, uchwałą Rady, duszpasterzem Fundacji DZIECI AFRYKI, po wyrażeniu przez siebie zgody, został ks. Andrzej Lemieszko, kapłan diecezji szczecińsko – kamieńskiej.
Jak pisze w swojej autobiograficznej książce „Ewangeliczny pielgrzym”  Napoleon Werakso ks. Andrzej „… od początku dał się poznać jako dobry duszpasterz i organizator w zarządzaniu parafią, budowniczy. Oddany posłudze kapłańskiej, krzewieniu wiary wśród parafian. Jest on uważany za człowieka wrażliwego na los ludzi ubogich, krzywdzonych przez totalitarną władzę, ludzi schorowanych, starców, wdowy, sieroty, cierpiących niedostatek. Szczególnie widoczne to było w stanie wojennym 1981 – 1983 r. (…) Wyróżniał go duch pielgrzymi i duch wielkiego patrioty Polski.  Prowadził wakacyjne obozy dla ministrantów i młodzieży choszczeńskiej. Zżył się z młodzieżą oazową (…) ”.

Ks. Andrzej Lemieszko od powstania fundacji całym sercem wspiera jej działania. Przed rokiem z entuzjazmem przyjął propozycję współpracy. Szeroko otworzył drzwi parafii dla DZIECI AFRYKI. Przed blisko 30. laty był opiekunem ministrantów Pawła i Roberta – założycieli fundacji.

Wytrwale propaguje i wspiera działania misyjne misjonarek ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, troszczy się o ubogie kameruńskie dzieci,  przystąpił do programu „Adopcja Serca”. Uważa, że przyszłość Afryki należy do dzieci, które dziś misjonarze niestrudzenie edukują, leczą, żywią.