Dzieci Afryki w Twojej szkole…

oferta1

Fundacja DZIECI AFRYKI proponuje szkołom, w wybranych województwach*, misyjne zajęcia edukacyjne dla uczniów. Temat  prelekcji nawiązauje do dzieciństwa afrykańskich rówieśników, warunków życia, codziennych obowiązków, problemów oraz szkoły, która na Czarnym Lądzie nie zawsze jest dostępna dla każdego dziecka.

Spotkania misyjne adresowane są do
– dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych (jedna godzina lekcyjna)
– młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (dwie godziny lekcyjne).

Celem proponowanych spotkań jest zapoznanie polskich uczniów z warunkami życia oraz nauki ich afrykańskich rówieśników. Rozwijają wrażliwość dzieci i młodzieży, kształcą postawę prospołeczną, angażując młodych ludzi w dzieło pomocy na rzecz najuboższych Trzeciego Świata. Prowadzone zajęcia mają formę prelekcji połączonej z projekcją multimedialną z własnym materiałem fundacji. Prelekcję wzbogacają oryginalne przedmioty wykonane własnoręcznie przez dzieci afrykańskie.

Zajęcia edukacyjne prowadzą wolontariusze fundacji:
Danuta Brzdęk (Łódź)
Aleksandra Matera (Katowice)

oferta2
oferta3

Dziękujemy placówce zapraszającej pokrycie kosztu dojazdu wolontariusza oraz wsparcie fundacyjnych działań misyjnych:

a) organizowanie zbiórek rzeczowych: artykułów piśmienniczych wysyłanych bezpośrednio do placówek misyjnych w Afryce, z którymi współpracuje fundacja

b)  włączanie się społeczności szkolnej do organizowanych akcji pomocy, o których na bieżąco informujemy na stronie internatowej

c)   propagowanie działań fundacji w środowisku lokalnym

d)  objęcie przez klasę / szkołę opieki duchowej i materialnej nad ubogim dzieckiem / uczniem w Afryce

* WOJEWÓDZTWO:
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
ŚLĄSKIE