Dzieci Kikaikelaki

program zakończony 28.02.2018 r.

kikaikelaki

mapa_kamerun3

14 sierpnia 2016 r. misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła rozpoczęły działalność w nowej placówce. Wioska Kikaikelaki położona jest kilka kilometrów od miasta Koumbo, które jest siedzibą diecezji w zachodniej część Kamerunu, w strefie anglojęzycznej.

Siostry Immakulata Faustynowicz oraz Lucyna Wajda zamieszkały w skromnym domu należącym do kard. Toumi. Polskie misjonarki są odpowiedzialne za przedszkole dla ok. 100 dzieci oraz katolicką szkołę podstawową dla ok. 200 uczniów. Budynki są zniszczone, a wyposażenie bardzo ubogie.

W roku szkolnym 2016/17 zapoczątkowało działalność oratorium bł. ks. Markiewicza dla ubogich dzieci, które można objąć duchową opieką w ramach programu „Adopcja Serca” oraz program dla młodzieży uczącej się „Bilet do Świata„. Ponadto siostry pracują z grupami parafialnymi oraz angażują się w organizowanie celebracji liturgicznych w okolicznych wioskach..


Fundacja DZIECI AFRYKI
na wsparcie dzieci w Kikaikelaki przekazała:
w roku 2016   18.014 zł
w roku 2017   25.640 zł

w roku 2018
program wsparli Ludzie Pięknych Serc:

pozyskano 0 zł

(stan na 31.01.2018 r.)