Dzieciństwo z karabinem w ręku

zolnierze1Głód, choroby, wojny, „Trzeci Świat” są głównymi skojarzeniami ludzi myślących o Afryce. Choć te slogany nie obejmują całego kontynentu, to w dalszym ciągu są one realne i dotykają mieszkańców Czarnego Lądu.

Dwunastego lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy. To święto zwraca uwagę na jeden z głównych problemów, który występuje podczas wojny. W krajach, w których trwa wojna lub różnego rodzaju konflikty społeczne większość nieletnich jest wykorzystywana do walki zbrojnej. Biorą oni udział w wojnie domowej zarówno po stronie rządu jak i opozycji. Dzieci uczestniczą w walkach, przemycają amunicję, zaopatrują front. Doszukano się przypadków, gdzie niewinni z pozoru nastolatkowie zmuszeni byli do zabijania lub przeprowadzania samobójczych ataków bombowych. Child soldiers holding machines guns look out from a window in an ethnic Hema militia camp near Buni..Takie zdarzenia są obecne między innymi w Syrii, Mali, Południowym Sudanie czy Rep. Środkowoafrykańskiej. Główną przyczyną tego problemu jest handel bronią i wewnętrzne konflikty. Co gorsze dużą część nieletnich stanowią dziewczynki.

Czy istnieje granica? Czy dziecko ma być skazane na okrucieństwo i brak moralnych zachowań? Czy można odbierać młodym własną wolę?

Możemy zadawać sobie pytania oraz zastanawiać się nad przyczynami i konsekwencjami płynącymi wraz z kreowania dziecka na żołnierza. Część z nich może być dla nas zaskoczeniem a wszystkie razem rzeczywistością nie do zaakceptowania.

Niestety pomimo wprowadzenia Fakultatywnego Protokołu do Konwencji Praw Dziecka o zakazie wykorzystania dzieci poniżej osiemnastego roku życia, jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych, problem nie znika.  Dzieckiem łatwo manipulować, wpajać mu wypaczone ideały oraz podkreślać, że przynależy do grupy, na czym młodemu zagubionemu człowiekowi szczególnie zależy.

Dzieci często są ofiarami przemocy, gwałtu lub skrajnego wygłodzenia. Choć nie zasługują na takie życie, godzą się na to i przyjmują narzucone przez „złych dorosłych” warunki.

zolnierze5Co musi czuć osoba zmuszana do wyrządzania krzywdy? Strach? Obłęd? Dzieci dostają narkotyki, aby ,,lepiej funkcjonowały” i były podatne na zło. Wszystko to wpływa na psychikę młodej osoby, niszczy jej światopogląd i wzbudza negatywne uczucia takie jak: gniew, nienawiść, poczucie zemsty.

Od wielu lat podejmowane są działania mające na celu niwelowanie tego społecznego problemu. Warto podkreślić, że dzieci wykorzystane jako żołnierze potrzebują pomocy specjalisty, psychologa, który sprawi, że będą żyć na nowo. Niestety nie wszystkim przymusowym ofiarom tych działań można pomóc. W psychice pozostaje trwały ślad, który sprawia, że mody człowiek cierpi przez długie lata.

Fundacja Dzieci Afryki nie jest obojętna na te wydarzenia. Współpracujemy ze szkołami na terenie Afryki. Poprzez działalność misyjną staramy się pokazać dzieciom ich prawdziwą wartość i wiele dróg rozwoju. Pragniemy poprawić sytuacje materialne rodzin i ochronić dzieci przed niesprawiedliwym losem.

Agnieszka Wróblewska

zolnierze2

zolnierze6

Jeszcze w tym miesiącu Dzieci Afryki organizują w Warszawie spotkanie z Samem Childersem – bohaterem filmu „Kaznodzieja z karabinem„, który uratował setki dzieci żołnierzy we wschodniej Afryce – szczegóły wkrótce.