Dzięki mleku ratujemy życie

Do siedziby fundacji dotarła korespondencja z podziękowaniami od personelu Ośrodka Zdrowia w Nguelemendouka (Kamerun).

treść listu od przełożonej misji:
Drodzy Dobroczyńcy Fundacji DZIECI AFRYKI,z całego serca pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną pomoc finansową w wysokości 1.000 euro na zakup mleka dla niemowląt.

W naszym Ośrodku Zdrowia przyjmujemy dużo dzieci, niemowląt niedożywionych, które cierpią nie tylko z powodu chorób ale i z powodu głodu. Jest to spowodowane różnymi czynnikami: biedą materialną, sieroctwem, niewiedzą czy zakażeniem wirusem HIV. Dzięki Waszej pomocy możemy pomóc, ulżyć w cierpieniu a nawet często uratować życie. Rodzice czy rodziny cierpiących dzieci są Wam bardzo wdzięczni za każdy Was gest dobroci.

Zapewniamy Was o naszej wdzięczności i o modlitwie. Każdego dnia w naszych modlitwach pamiętamy o wszystkich naszych Dobroczyńcach a więc również o Was.

z wyrazami wdzięczności
s. Assunta Słysz CSSMA,
odpowiedzialna za Ośrodek Zdrowia

treść listu od pracowników:

Nasi Drodzy Dobroczyńcy,

wszyscy ludzie z naszej społeczności, sieroty, rodzice żyjący z wirusem HIV i niedożywieni, wzięci pod opiekę wraz z ich ludzkim życiem, z ogromną radością przychodzą podziękować Wam, poprzez ten list, i wyrażają wdzięczność Wam i Waszym Szanownym Rodzinom.

Naprawdę z zadowoleniem przyjęliśmy Wasz dobroczynny gest, który dał wszystkim beneficjentom pociechę i nadzieję. Personel Centrum Zdrowia zyskał jeszcze większe zaufanie po tej specjalnej pomocy, która dowiodła jego możliwości i jest całkowitym sukcesem.

Moi Drodzy, mamy nadzieję, że ta pomoc i inne tego rodzaju będą długotrwałe. Zapewniamy Was o naszych modlitwach do Boga Miłosiernego i Wszechmogącego, w których prosimy o opiekę dla Was, wszelką pomyślność, żelazne zdrowie i długie życie żebyście przez jego łaskę mogli dalej odpowiadać na nasze potrzeby, będące potrzebami wszystkich osób, które wspieracie.

Na koniec, Szanowni Państwo, zechciejcie przyjąć wyrazy ogromnej i szczerej wdzięczności oraz nasze braterskie pozdrowienia.

Niech Pan Miłosierny Was błogosławi.

podpisano: Personel Katolickiego Centrum Zdrowia NKA

Zengcieli Etouard, Zamb Sylvain, Mimbang Dieudonne, Doubla Jacques