Dziękuję Ci za to, że jesteś

– czyli o tym, kim jest Wolontariusz

dziekuje350

Każdego roku 5 grudnia obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza*. To święto wszystkich wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. Dzień jest doskonałą okazją do szerzenia wiedzy na temat wolontariatu i pokazania światu, jaką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych oraz wyrażenia uznania dla ich działań.

W wielu krajach odbywają się w tym dniu konferencje, spotkania, warsztaty i szkolenia promujące wiedzę o wolontariacie oraz zachęcające do włączenia się w różnego rodzaju inicjatywy. W Polsce wiele organizacji pozarządowych organizuje w tym dniu spotkania integracyjne dla swoich wolontariuszy, dziękując w ten sposób za ich całoroczną pracę.

Wolontariat może mieć różny zasięg – lokalny, krajowy lub międzynarodowy. Niektórzy wybierają uczestnictwo i organizowanie eventów oraz akcji promujących daną organizację lub ideę, inni angażują się w bezpośrednią pracę lub pomoc potrzebującym, jeszcze inni wspierają wybrane przez siebie inicjatywy zdalnie poprzez media społecznościowe i różnego rodzaju zbiórki pieniędzy. Ważne, żeby każdy znalazł taką formę, która najbardziej odpowiada jego preferencjom i możliwościom.

Szczególną formą wolontariatu jest wolontariat zagraniczny m.in. w krajach Afryki. Wiąże się on nie tylko z poświęconym czasem i przygotowaniami do wyjazdu (m.in. nauką języka czy odbyciem obowiązkowych szczepień), ale także gotowością do zmierzenia się z całkiem innym klimatem oraz poznawaniem nowych kultur i zwyczajów, często bardzo różniących się od tych, w których się wychowywaliśmy.

Kasisi_preschool2Moim afrykańskim doświadczeniem od czterech lat jest bycie wolontariuszem w Kasisi Children’s Home w Zambii. Spędzam tam każdego roku trzy miesiące, pomagając prowadzącym ten dom dziecka Siostrom Służebniczkom NMP w codziennej opiece na dziećmi. Każdy taki wyjazd to nie tylko niezwykła przygoda, ale także a może przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, często bardzo doświadczonym przez los. Podczas wyjazdu mam możliwość prowadzić zajęcia pedagogiczne w grupach przedszkolnych oraz zajęcia indywidualne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, pomagać przy codziennych obowiązkach oraz wspólnie ze wszystkimi brać udział w różnego rodzaju uroczystościach. To szczególny dla mnie czas, nie tylko dlatego, że mogę komuś pomóc i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także dlatego, że ja sama bardzo wiele otrzymuję – uśmiech, zaangażowanie oraz ogrom bliskości i miłości.

Bycie wolontariuszem to nie tylko dawanie, ale także otrzymywanie. Zawsze kiedy słyszę słowa podziękowania za to co robię, to ja wtedy dziękuję za to, że mam możliwość pomagać innym i spotykać na swojej drodze różne osoby, poznawać je i wymieniać się doświadczeniami. Zdecydowanie polecam każdemu, zarówno tym, którzy są już wolontariuszami, jak i tym, którzy dopiero o tym myślą, żeby zastanowili się, czy być może wyjazd do któregoś kraju Afryki i bycie wolontariuszem tam na miejscu będzie dla nich najbardziej odpowiednią formą i szansą na zrobienie wielu dobrych i pożytecznych rzeczy.

opracowała
Katarzyna Stęgowska,
wolontariuszka Dzieci Afryki

Kasisi_bejbiki*International Volunteer Day – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.