Dziękujemy za 2017 rok

2017.1a

Drodzy Darczyńcy, Wolontariusze oraz Partnerzy Dzieci Afryki. Pragnę wyrazić wdzięczność za okazane fundacji zaufanie w roku 2017. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zrealizować wiele projektów na rzecz dzieci, młodzieży i ubogich mieszkańców Afryki w 13 krajach.

Dzięki podarowanemu Dzieciom Afryki 1% podatku, dokonanym zakupom charytatywnym w sklepiku misyjnym oraz tysiącom wpłat na rachunki bankowe możemy cieszyć się z przekazania głodującym i niedożywionym dzieciom blisko 2 tys. puszek mleka w proszku, z wybudowania i oddania do użytku wieży ciśnień doprowadzającej wodę do misyjnego ośrodka zdrowia w Djouth, z kuchni dla szkoły w Abong-Mbang (Kamerun) oraz z drugiego budynku szkolnego w Kiruddu, który udało się także wyposażyć w meble (Uganda). Wolontariusze medyczni otrzymali specjalistyczny sprzęt do badania wzroku, a żłobek Sióstr Pasjonistek w Bertoua (Kamerun) zyskał drogie filtry uzdatniające wodę do picia. To część projektów, z realizacji których jesteśmy dumni.2017.2Ponadto zainaugurowaliśmy nowe programy opieki indywidualnej „Adopcja Serca” i „Bilet do Świata” w Kikaikelaki (Kamerun) oraz „Adopcja Szkolna” w Ngaoundaye (Rep. Środkowoafrykańska). We współpracy z br. Benedyktem Pączka – kapucynem, otworzyliśmy Szkołę Muzyczną w Bouar – pierwszą w Rep. Środkowoafrykańskiej. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „To Help Africa” zaczęliśmy wspierać społeczność masajską w Tanzanii – uczniów szkoły w Kwamneke oraz podejmując się wyzwania budowy studni. Na północy Ghany rozpoczęliśmy projekt wspierania Kliniki Misyjnej w Wiaga a w Gambii działalność szkoły w Jinka. We współpracy z Małgorzatą Zawacką - wolontariuszką w Angoli zaopiekowaliśmy się dziećmi ulicy – podopiecznymi domu Ana Jeto w Luena. Uruchomiliśmy również Fundusz Medyczny mający na celu gromadzenie środków z przeznaczeniem na leczenie oraz operowanie dzieci oraz ubogich mieszkańców Afryki.2017.3

Pomoc możemy świadczyć wyłącznie dzięki
Ludziom Pięknych Serc,
stale przybywających z każdym rokiem,
co przekłada się na rosnącą liczbę beneficjentów,
DZIĘKUJEMY :-
)

Robert Noga
– prezes Zarządu

2017.5