Dzień Jedności w najbiedniejszym kraju świata

dz.jedności1

5 lutego w Burundi obchodzony jest Dzień Jedności. Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez ówczesnego prezydenta Burundi Pierre’a Buyoyę w celu zakończenia konfliktu pomiędzy Hutu i Tutsi, grupami ludności, które zamieszkują głównie Rwandę i Burundi.

dz.jedności3Burundi uzyskało niepodległość 1 lipca 1962 roku, jako monarchia konstytucyjna rządzona przez Hutu i Tutsi. Jednak stosunki pomiędzy tymi grupami szybko się popsuły. Szereg konfliktów, zamachów i zamieszek politycznych trwających wiele lat doprowadził do śmierci setek tysięcy ludzi. 13 marca 1992 roku wprowadzono nową konstytucję, która między innymi miała na celu wyeliminowanie dyskryminacji na tle etnicznym. Podczas jej przygotowań 88% ludności wyraziło poparcie w referendum dotyczącym zniesienia nienawiści na tle etnicznym. Z tej okazji Buyoya ogłosił 5 lutego Dniem Jedności, aby poprzeć poczucie jedności narodowej.

dz.jedności4Niestety, nie zakończyło to problemu. W następnym roku wybuchła wojna domowa, w wyniku której zginęło wiele osób. Zawieszenie broni nastąpiło dopiero w 2005 roku.
Dziś mieszkańcy maleńkiego kraju dręczeni są przez niesprawiedliwość społeczną. Niestabilna sytuacja polityczna, bezwzględność wobec opozycji, działalność grup rebelianckich sprawiają, że zwykli ludzie nie mogą wyjść z nędzy. W najbiedniejszym kraju świata nadal nic nie jest stałe i nikt nie może czuć się bezpieczne.

Agnieszka Cioch

Burundi z 10,5 mln mieszkańców leży we wschodniej Afryce nad Jeziorem Tanganika. Jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Ma najniższe PKB na jednego mieszkańca. Bieda spowodowana jest głównie konsekwencjami wojen. Od 2011 roku fundacja wspiera sieroty i dzieci z wielodzietnych rodzin m.in. poprzez zaopatrywanie ich w ciepłe kocyki, przybory szkole oraz dożywianie. Pomoc świadczona jest przez polskie misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.

dz.jedności2

dzieci w Gatara

dowiedz się więcej