Dzień Młodych w Kamerunie

kamerun111 lutego obchodzone jest w Kamerunie Narodowe święto Dni Młodych ustanowione w 1961 roku. W tym dniu odbywają się organizowane przez szkoły w całym kraju liczne marsze i parady dzieci i młodzieży, w których udział jest dla nich dumą i przywilejem. Organizowane są wystawy sztuki i zawody sportowe oraz różne edukacyjne prace społeczne jak np. sadzenie drzewek.

Czym tak naprawdę dla młodych ludzi jest to popularne w święto w Kamerunie, gdzie 40% społeczeństwa ma mniej niż 15 lat, poza dniem wolnym od szkoły, zabawą, paradami, festynami, straganami z wszelkiej maści dobrami i transmitowanym przez telewizję okolicznościowym przemówieniem prezydenta? Jaki jest cel Dni Młodych?

kamerun2Otóż Narodowy Dzień Młodych Kamerunu jest świętem przeznaczonym do ukazania znaczenia młodzieży dla kraju i kreowania świadomości przysługujących jej praw. Omawiane są najróżniejsze kwestie moralne i prawne. Podczas poprzedzającego święto „tygodnia młodzieży”, w licznych debatach i konferencjach finansowanych przez rząd porusza się takie zagadnienia jak odpowiedzialność za kraj, tożsamość narodowa, walka z AIDS, szacunek, sprawiedliwość, uczciwość. Uświadamia się młodym ludziom wartość wykształcenia, przedsiębiorczości i samodzielności. Przedstawiciele różnych stowarzyszeń młodzieżowych zachęcają młodzież do angażowania się w takie działania jak walka do obrony i sprawiedliwości społecznej, unikanie przemocy i obojętności na niesprawiedliwość i łamanie praw, budowanie wspólnoty.

Kamerun z jego problemami jest szczególnie bliski naszej Fundacji, gdyż to w tym kraju przy współudziale Sióstr Michalitek narodził się pomysł powołania Fundacji do życia i rozpoczęły się nasze działania pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży i innych osób szczególnie potrzebujących. Sprawia nam niezwykłą radość, że dzięki ofiarności Ludzi Pięknych Serc i niebywałemu zaangażowaniu Misjonarzy posługujących w Kamerunie możemy nieść pomoc w obszarze opieki, dożywiania, wychowania i nauki oraz leczenia i ochrony zdrowia, i że przynosi ona wymierne efekty.

W tym szczególnym dla Kamerunu Święcie życzymy wszystkim Kameruńskim Dzieciom i Kameruńskiej Młodzieży radości, dumy ze swojego kraju, jedności, świadomości własnej wartości i dobrych życiowych wyborów! Ich Opiekunom i Wychowawcom życzymy wiele sił i zdrowia!

UDANEJ ZABAWY :)

BB

kammerun3