Edukacja w Afryce?

edukacja1

Back to school is cooltakim hasłem reklamowym kuszą od kilku tygodni centra handlowe oferujące wyprawki szkolne: piękne, kolorowe zeszyty i przybory. Start szkolny z taką wyprawką dla naszych dzieci z pewnością będzie „cool”. I na pewno pójdą one do szkoły, edukacja w Polsce jest obowiązkowa, jest również konstytucyjnie zagwarantowanym prawem. Jak wygląda edukacja w Afryce? Czy warto inwestować w programy, mające na celu jej wsparcie?

Dostęp do edukacji na świecie nie jest równy. W wielu państwach afrykańskich edukacja jest płatna i nie jest obowiązkowa, a rodziców nie stać nawet na niskie czesne. Posłanie dziecka do szkoły uwarunkowane jest sytuacją finansową rodziny, ale też zależy od płci dziecka (kobiety, z uwagi na narzucany im obowiązek opieki nad gospodarstwem domowym, mają wciąż mniejsze możliwości rozpoczęcia, czy kontynuacji nauki), czy choćby miejsca zamieszkania (zbyt duża odległość od szkoły). Dzieci zapisane przez rodziców do szkół, chodzą do nich z radością, mimo że zazwyczaj lekcje odbywają się w małych klasach, z konieczności mieszczących po 40-50 dzieci, a czasem wprost pod gołym niebem. Często brakuje zeszytów, przyborów, podręczników, pierwsze litery stawiane są kredą na drewnianych tabliczkach. Po ulewnym deszczu droga do szkoły zamienia się w śliski, brudny potok, a mimo to klasy są pełne dzieci, które chcą wykorzystać swoją szansę na edukację, szansę na rozwój.

Jeśli powyższy opis nie przekonuje nas do potrzeby wsparcia krajów afrykańskich właśnie w zakresie edukacji, prześledźmy garść danych statystycznych.

edukacja2Poziom analfabetyzmu w Afryce sięga około 50 %, co znaczy, że z problemem tym zmagają się miliony ludzi. Dla porównania – w Europie poziom analfabetyzmu wynosi 3%, w Polsce 1%. Oczywiście, warunki edukacji są różne w różnych krajach Afryki, wciąż  jednak nieporównywalnie gorsze niż w  tzw. krajach rozwiniętych. Kilka przykładów? W Polsce na jednego nauczyciela przypada 10 uczniów, gdy np.: w Ugandzie – 65 uczniów, w Rwandzie  – 79, w Etiopii – 54. Szkołę podstawową kończy 57 % uczniów w Ugandzie, 59% w Senegalu, w Polsce jest to 95 % uczniów. Przekonani?

Fundacja Dzieci Afryki  od początku jej istnienia wspiera edukację dzieci i młodzieży w krajach Czarnego Kontynentu. Rozumiemy, że zapewnienie dostępu do wiedzy jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. Działamy przez polskich misjonarzy, opłacając czesne naszym podopiecznym w ramach programów „Adopcja Serca” i „Bilet do Świata”, organizujemy zbiórki przyborów szkolnych, które wysyłamy do placówek edukacyjnych, budujemy szkoły lub wspieramy finansowo ich budowę i doposażenie. A wszystkie te działania możliwe są dzięki Wam – Ludziom Pięknych Serc, którym nieobojętne są problemy i pragnienia naszych afrykańskich podopiecznych. To dzięki Wam i dla nich, w dalekiej Afryce „go to school will be cool”. Dziękujemy za duchowe i finansowe wsparcie fundacyjnych działań misyjnych!

Elżbieta Wolska

edukacja3

uczniowie szkoły DZIECI AFRYKI w Kiruddu (Uganda)

WYBIERZ FORMĘ POMOCY:
www_edukacja


W artykule wykorzystano informacje z następujących stron www:
http://misyjne.pl/misja/edukacja-afryce-liczbach/
http://pomocafryce.org/edukacja/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analfabetyzm#Analfabetyzm_na_.C5.9Bwiecie