Edukacja

www_edukacjaEdukacja jest jednym z podstawowych praw człowieka. Pozbawianie tego prawa milionów młodych Afrykanów jest jedną z najbardziej krzyczących niesprawiedliwości współczesnego świata!

Biedne państwa afrykańskie nie są w stanie zapewnić nawet podstawowej edukacji swoim dzieciom. Władzom często nawet na tym nie zależy. Łatwiej jest kierować krajem ludzi niewykształconych.

Edukacja jest najlepszym sposobem zwalczania biedy i zacofania ekonomicznego. Jeśli ona nie zostanie pokonana, biedne narody Afryki nigdy z biedy nie wyjdą i zawsze będą „na upokarzającym garnuszku” u narodów bogatych i ekonomicznie rozwiniętych.

Tylko wykształcenie może wyrwać dzieci afrykańskie z kręgu biedy i bezradności. Szkoła jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. Wśród nich są tysiące szczególnie uzdolnionych. Pomóżmy niektórym, podejmując się trudu wspierania ich edukacji, w ramach programu „Bilet do Świat”. Pomóżmy wyposażyć uczniów w podstawowe przybory szkolne, dołóżmy od siebie cegiełkę w budowę i doposażenie placówek edukacyjnych DZIECI AFRYKI.

opieka długoterminowa nad konkretnym uczniem/studentem:

Bilet do Świata
- GHANA

Bilet do Świata dla dziewcząt z Bouar
- REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

wsparcie placówek edukacyjnych:

Czadowe gimnazjum 
– CZAD

Szkoła Dorze
- ETIOPIA

Edukacja pełna inspiracji
Budujemy szkołę
123 plecaków pełnych podręczników
– GHANA

Szkoła w Kiruddu / przedszkole
- UGANDA

Budujemy dzieciom przyszłość
- ZAMBIA

 projekty edukacyjne:

Szkolne Safari
- różne kraje

Stypendium dla nauczyciela
- różne kraje