Formularz

Imię i nazwisko (lub nazwa grupy, instytucji)

Adres (Ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rok urodzenia

WYBIERZ RODZAJ POMOCY:
Deklaruję przystąpienie do programu*:

_____________________________________________________

ADOPCJA SERCA / SZKOLNA - ubogie lub osierocone dziecko / uczeń

Liczba dzieci:

Kraj i deklarowana kwota:

Częstotliwość wpłat :
 roczna półroczna kwartalna

_____________________________________________________

BILET DO ŚWIATA – młodzież ucząca się / studiująca (do czasu ukończenia nauki w ponadpodstawowej lub uczelni wyższej)

Liczba dzieci/podopiecznych:

Kraj i deklarowana kwota:

Częstotliwość wpłat :
 roczna półroczna kwartalna miesięczna

_____________________________________________________

WSPARCIE DZIAŁAŃ FUNDACJI - najpilniejsze potrzeby

 dar dla fundacji

Deklarowana kwota w zł

Częstotliwość wpłat :
 roczna półroczna kwartalna miesięczna

_____________________________________________________

Fundacja do 15% z każdej kwoty może przeznaczać na koszty administracyjne

Wysyłając deklarację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dzieci Afryki, z siedzibą w al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją programu pomocy dzieciom i ubogim rodzinom w Afryce oraz innych akcji fundacji obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawienia. Administratorem danych jest Fundacja Dzieci Afryki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów działalności charytatywnej Fundacji DZIECI AFRYKI.

*w przypadku rezygnacji z udziału w programie zobowiązuję się do wcześniejszego poinformowania fundacji.

_____________________________________________________

Data wypełnienia deklaracji: (rrrr-mm-dd)

Uwagi