Fundusz Medyczny

PRIORYTET ROKU!!!

priorytet2018_1dd

mapa_medyczny

Program pomocy ratujący zdrowie i życie ubogich mieszkańców Czarnego Lądu. Polega na gromadzeniu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia, zabiegów medycznych czy rehabilitacji dzieci lub niezamożnych dorosłych, sprawujących opiekę nad dziećmi lub młodzieżą. Program realizowany jest we współpracy z polskimi misjonarzami.

Afrykańczycy rzadko korzystają z opieki medycznej, gdyż ta zarówno państwowa jak i prywatna jest odpłatna. Najczęściej ograniczają się do wizyt konsultacyjnych i wykupieniu (lub nie) podstawowych lekarstw.

Podczas wypraw misyjnych przedstawiciele fundacji często spotykają się z problemem finansowania zabiegów medycznych, na które stać tylko zamożnych. A czy ludzkie zdrowie czy życie powinno mieć cenę? Czy brak pieniędzy ma prawo skazywać kogokolwiek na ból lub nieść ryzyko śmierci z każdym dniem coraz większe?

Dziękujemy Ludziom Pięknych Serc
za solidarność z ubogimi na kontynencie afrykańskim:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: M5 – Fundusz Medyczny

dotpay_150x150


Pacjenci DZIECI AFRYKI  – rok 2017
beatricebrondonDimitrivanellelotin

 

 

 


Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2017   5.915 zł


 w roku 2018
program wsparli Ludzie Pięknych Serc:
pozyskano 7.483,61 zł

(stan na 31.10.2018 r.)

Aleksandra
Antonina – Świdnica
Barbara – Rajcza
Bartosz
Beata – Kotuń
Bożena i Krzysztof – Katowice
Iwona
Izabela – Gliwice
Jan – Wrocław
Joanna – Warszawa
Kinga – Limanowa
Klaudia – Gniew
Krzysztof
Lidia – Kielce
Lidia – Warszawa
Łukasz – Kraków
Magdalena – Kruszyn
Magdalena – Tychy
Małgorzata i Marek – Gdańsk
Maria – Poznań
Mariusz – Goleniów
Paweł
Paweł – Kościerzyna
Radosław – Zabrzeg
Sebastian – Kęty
Sylwia
Witold – Poznań