Fundusz Medyczny

medyczny2mapa_medyczny

Program pomocy ratujący zdrowie i życie ubogich mieszkańców Czarnego Lądu. Polega na gromadzeniu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia, zabiegów medycznych czy rehabilitacji dzieci lub niezamożnych dorosłych, sprawujących opiekę nad dziećmi lub młodzieżą. Program realizowany jest we współpracy z polskimi misjonarzami.

Afrykańczycy rzadko korzystają z opieki medycznej, gdyż ta zarówno państwowa jak i prywatna jest odpłatna. Najczęściej ograniczają się do wizyt konsultacyjnych i wykupieniu (lub nie) podstawowych lekarstw.

Podczas wypraw misyjnych przedstawiciele fundacji często spotykają się z problemem finansowania zabiegów medycznych, na które stać tylko zamożnych. A czy ludzkie zdrowie czy życie powinno mieć cenę? Czy brak pieniędzy ma prawo skazywać kogokolwiek na ból lub nieść ryzyko śmierci z każdym dniem coraz większe?

Dziękujemy Ludziom Pięknych Serc
za solidarność z ubogimi na kontynencie afrykańskim:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: M5 – Fundusz Medyczny


Pacjenci DZIECI AFRYKI  – rok 2017
beatricebrondonDimitrivanellelotin


 w roku 2017
program wsparli Ludzie Pięknych Serc:
pozyskano  1.559,72 zł

(stan na 31.10.2017 r.)

Beata – Kotuń
Bernadeta
Joanna – Lesko
Katarzyna – Piastów
Mariusz – Goleniów
Mirosław – Dąbrowa Tarnowska