Fundusz Medyczny

mapa_medycznyProgram pomocy ratujący zdrowie i życie ubogich mieszkańców Czarnego Lądu. Polega na gromadzeniu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia, zabiegów medycznych czy rehabilitacji dzieci lub niezamożnych dorosłych, sprawujących opiekę nad dziećmi lub młodzieżą. Program realizowany jest we współpracy z polskimi misjonarzami.

Afrykańczycy rzadko korzystają z opieki medycznej, gdyż ta zarówno państwowa jak i prywatna jest odpłatna. Najczęściej ograniczają się do wizyt konsultacyjnych i wykupieniu (lub nie) podstawowych lekarstw.

Podczas wypraw misyjnych przedstawiciele fundacji często spotykają się z problemem finansowania zabiegów medycznych, na które stać tylko zamożnych. A czy ludzkie zdrowie czy życie powinno mieć cenę? Czy brak pieniędzy ma prawo skazywać kogokolwiek na ból lub nieść ryzyko śmierci z każdym dniem coraz większe?

Dziękujemy Ludziom Pięknych Serc
za solidarność z ubogimi na kontynencie afrykańskim:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: M5 – Fundusz Medyczny


Pacjenci DZIECI AFRYKI – rok 2019

ojok

monika

… l

l

l

l


Pacjenci DZIECI AFRYKI – rok 2018

fm1fm2fm3

 

 

 


Pacjenci DZIECI AFRYKI  – rok 2017

beatricebrondonDimitrivanellelotin

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację programu przekazała:

w roku 2017   5.915 zł
w roku 2018   3.983,95 zł
w roku 2019   4.531,77 zł


 w roku 2020
program wsparli Ludzie Pięknych Serc:
pozyskano 500 zł

(stan na 29.02.2020 r.)

Edyta
Jan – Wrocław