Harmonia różnorodności

harmonia350Warto czasem spoglądając na drugą osobę, zamiast na siłę szukać różnic, poszukać tego co nas łączy. Dostrzec, że mimo poglądów, orientacji seksualnej, religii czy też pochodzenia, wszyscy jesteśmy tacy sami, mamy podobne zmartwienia jak i radości.

Obecnie każdy kraj cechuje różnorodność etniczna. Dlatego priorytetem władz, szkół i mediów powinno być kształtowanie właściwych postaw, aby społeczeństwo rozwijało się w zgodzie i harmonii, a problem nietolerancji wreszcie zniknął.

W Międzynarodowym Dniu Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada, warto pomyśleć o otaczającym nas świecie i jego mieszkańcach a nade wszystko docenić piękno naszej różnorodności. Przypomnijmy sobie też genezę Dnia Tolerancji, definicję pojęcia oraz poznajmy cele jakie przyświecają temu dniu.

Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995r. z inicjatywy UNESCO. Jest to o tyle ważne wydarzenie, gdyż kraje członkowskie tejże organizacji przyjęły tzw. Deklarację Zasad Tolerancji. Było to spowodowane zaobserwowanym na całym świecie wzrostem agresji wobec ludzkiej odmienności; religii, koloru skóry czy pochodzenia.

Tolerancja natomiast to „szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.” /Artykuł I Deklaracji Zasad Tolerancji/

W Deklaracji państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów jest to:

  • Respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • Docenianie rozmaitości kultur;
  • Otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • Ciekawość i nieodrzucanie nieznanego;
  • Uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę;

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma pomóc ludziom rozpoznawać przejawy nietolerancji i nauczyć ich jak na nie reagować. Ma od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach miłość i ciekawość do drugiego człowieka, zamiast strachu i niechęci do tego co jest inne. Ma też przypominać, że każdy człowiek jest wspaniały i zasługuje na szacunek bez względu na wyznanie, kulturę czy pochodzenie. Ma także pomóc odnaleźć głębsze przyczyny nietolerancji oraz informować o niebezpieczeństwach jakie ze sobą ona niesie.

opracowała
Klaudyna Malanowska

tolerancja1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.