Harmonia różnorodności

Friends Forever

Tolerancja to ostatnio bardzo popularne medialnie hasło. Czym jest tolerancja? Czy jestem tolerancyjny? Takie pytania warto postawić sobie nie tylko 16 listopada w Międzynarodowym Dniu Tolerancji.

Święto to obchodzone jest od 1995 roku, ustanowione zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była obserwacją pogłębiających się zjawisk nietolerancji, min. przemocy i rasizmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Również współcześnie na fali niestabilnej sytuacji politycznej, niechęci wobec nasilającego się zjawiska uchodźstwa, jesteśmy świadkami pogłębiających się przejawów nietolerancji i uwłaczania godności człowieka.

Tymczasem tolerancja i poszanowanie innych są wartościami fundamentalnymi. W dobie globalizacji, gdy rozwój technologii i komunikacji zwiększa integrację i współzależność między narodami, pojęcie tolerancji nabiera szczególnego znaczenia. Otwarcie się na drugiego człowieka, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie różnorodności kultur, ciekawość i nie odrzucanie nieznanego pozwalają nam rozwijać się i w pełny sposób doświadczyć tolerancji, tej „harmonii w różnorodności”[1].

Czy poznawanie innych, nowych ludzi, nowych kultur jest nam potrzebne?
– Tak, tylko taka postawa pozwala nam wzrastać – mówi papież Franciszek.[2]

Czy uczenie dzieci i młodzieży tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka jest konieczne?
– Tak, każdy z nas jest powołany, by wpajać młodemu pokoleniu te autentyczne wartości życia – mówił papież Jan Paweł II.[3]

Przedstawiciele Fundacji Dzieci Afryki podczas corocznych Misjoner odwiedzają wiele krajów różnorodnych kulturowo, rasowo i etnicznie. Zawsze są otwarci na dialog, pełni akceptacji i uznania dla różnorodności, corocznie doświadczają jak wiele jest sposobów na bycie człowiekiem.

Naszym zadaniem nie jest i nigdy nie powinno być kształtowanie świata Afrykanów według europejskiego modelu, a jedynie usuwanie barier w rozwoju, szczególnie poprzez działania wspierające edukację oraz ochronę ludzkiego zdrowia i życia.

Elżbieta Wolska

harmonia3

Na sali operacyjnej w Jinka (Etiopia)


[1] http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/tolerancja-poszanowanie.php
[2] http://opusdei.pl/pl-pl/document/zycie-w-dialogu-z-innymi/#_ftn2
[3] WWW.gim1.legnica.pl/materialy/JPII_cytaty.doc