Jak rozdysponowaliśmy Twój 1%

mapa_1procent_2016Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich podziału, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2016, pozyskanych w roku 2017.

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na rachunek bankowy fundacji kwotę  77.197,80 zł.

Część podatników wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Jako cel szczegółowy podano:
– „Dzieci i ubodzy w Kamerunie – Michael
kwota 11.745,40 zł (125 podatników)
– „Woda dla Masajów
kwota 10.431,60 zł (58 podatników)
-„Okuliści dla Afryki
kwota 2.891 zł (29 podatników)
Centrum Dziecka w Yaounde
kwota 1.286,50 zł (19 podatników)
– „Leki dla Afrykańskiej Apteki
kwota 1.104,50 zł (19 podatników)
– „Dermatolog dla Afryki
kwota 979,8 zł (10 podatników)
– „Szkoła w Kiruddu
kwota 747,60 zł (10 podatników)
– „Szkoła dla głuchoniemych w Bertoua
kwota 431,40 (6 podatników)
– „Edukacja pełna inspiracji
kwota 424,40 (2 podatników)
– „Fundacja Dzieci Afryki„, „Dzieci Afryki
kwota 8.044,70 zł (149 podatników)
– inne cele nie ogłoszone przez fundację
kwota 19.800,80 zł (255 podatników)

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniając wolę Darczyńców środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2016 rozdysponował w następujący sposób:

- budowa świetlicy dla ubogich dzieci w Kikaikelaki (Kamerun) – 21.400 zł
dofinansowanie budowy studni dla Masajów w Kwamneke (Tanzania) – 19.000 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego do badania wzorku (Okuliści dla Afryki) – 7.300 zł
dofinansowanie zakupu filtrów do uzdatniania wody dla żłobka w Bertoua (Kamerun) – 4.280 zł
zakup mebli dla szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) – 4.260,20 zł
zakup koszulek Dzieci Afryki dla podopiecznych w Mbaikoro i Lai (Czad) oraz Bodo i Amara (Etiopia) – 3.186,93 zł
zakup lekarstw dla ubogich (Leki dla Afrykańskiej Apteki i Dermatolog dla Afryki) – 3.168,97

zakup protezy oraz sfinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnej dziewczynki w Balengou (Kamerun) – 2.957,50 zł
dofinansowanie budowy Centrum Dziecka w Yaounde (Kamerun) – 2.568 zł
– wsparcie edukacji uczniów szkoły Dzieci Afryki w Bundoli (Ghana) – 1.712,13 zł

dofinansowanie działalności szkoły dla głuchoniemych w Bertoua (Kamerun) – 856 zł
– zakup szczoteczek do mycia zębów dla dzieci w Mbaikoro
(Czad) – 150 zł

Koszt kampanii 1% podatku wyniósł łącznie 6.357,08 zł, co stanowi 8,23% pozyskanych środków.

W imieniu polskich misjonarzy,
lekarzy, aptekarzy i optometrystów,
dzięki którym docieramy z pomocą
do dzieci i ubogich Afrykanów,
składamy najszczersze słowa wdzięczności!
Ludziom Pięknych Serc
za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!
Serdecznie dziękujemy!

1P2

dzieci masajskie z Kwamneke (Tanzania)