Jak rozdysponowaliśmy Twój 1%

1procent350Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich podziału, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2017, pozyskanych w roku 2018.

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na rachunek bankowy fundacji kwotę  88.686,49 zł.

Część podatników w deklaracji podatkowej wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Na wyznaczone przez Zarząd fundacji cele szczegółowe podatnicy podarowali odpowiednio:

- leczenie dzieci i ubogich w Afryce we współpracy z polskimi misjonarzami (cel szczegółowy:Fundusz Medyczny„)
kwota 5.166,90 (93 podatników)

- projekt „Leki dla afrykańskiej apteki” we współpracy z dr Michałem Wierzbickim (cel szczegółowy:Leki dla afrykańskiej apteki„)
kwota 1.519,90 zł (15 podatników)

- projekt „Okuliści dla Afryki” we współpracy z dr Iwoną Filipecką i dr Dariuszem Tuleją (cel szczegółowy:Okuliści dla Afryki”)
kwota 3.752,20 zł (41 podatników)

- projekt „Dermatolog dla Afryki” we współpracy z dr Anną Chałupczak-Winiarską (cel szczegółowy: „Dermatolog dla Afryki”)
kwota 3.954,50 zł (16 podatników)

- wyposażenie szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) we współpracy z ks. Ryszardem Jóźwiakiem SDB (cel szczegółowy:Szkoła w Kiruddu„)
kwota 249,40 zł (6 podatników)

- budowa szkoły w Kwamneke (Tanzania) we współpracy ze Stowarzyszeniem To Help Africa (cel szczegółowy: „Szkoła dla Masajów w Kwamneke”)
kwota 5.974,80 zł (35 podatników)

- edukacja pełna inspiracji (Ghana) we współpracy z o. Mariuszem Pacułą SVD (cel szczegółowy: „Szkoła w Bundoli” lub „Szkoła w Ghanie”)
kwota 1.052,20 zł (8 podatników)

- budowa Centrum Dziecka w Yaounde (Kamerun) we współpracy z s. Kolbeną Frąckiewicz CSP (cel szczegółowy:Centrum Dziecka w Yaounde„)
kwota 2.035,50 zł (14 podatników)

- wsparcie działalności Fundacji Dzieci Afryki poprzez pokrycie kosztów administracyjnych (cel szczegółowy:Dzieci Afryki„)
kwota 11.108,89 zł (149 podatników)

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniając wolę Darczyńców, środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2017 rozdysponował wstępnie* w następujący sposób:

- wykonanie okiennic i drzwi oraz wyposażenie w meble trzeciego budynku szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) – 15.350 zł
- budowa szkoły podstawowej w Kwamneke (Tanzania) – 12.500 zł
- pokrycie kosztów administracyjnych fundacji – 11.108,89 zł
- zakup sprzętu medycznego dla wybranego misyjnego ośrodka zdrowia (Kamerun i/lub Ghana) – 10.300 zł
- zakup lekarstw dermatologicznych (Kamerun i Etiopia) – 7.900 zł
- zakup sprzętu okulistycznego, w tym na wyposażenie Kliniki Misyjnej w Wiaga (Etiopia)  – 7.500 zł
- wykonanie 22 łóżek dla niepełnosprawnych fizycznie dzieci Domu Talita Kum w Lai (Czad) – 6.500 zł
- zakup lekarstw dla placówki misyjnej w Mbaikoro (Czad) – 3.000 zł
- dofinansowanie wysyłki paczek z piórnikami do szkół w Afryce – 2.325 zł
- zakup 200 koszulek z nadrukiem „Dzieci Afryki” dla uczniów szkoły im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) – 2.364,06 zł
– wsparcie edukacji uczniów szkoły im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) – 2.328,54 zł

W związku z przedłużającym się procesem wyjaśniającym rozliczenie dotacji przyznanych w roku 2017 na budowę Centrum Dziecka w Yaounde – Zarząd fundacji podjął decyzję o nie przyznawaniu w roku bieżącym dotacji na w/w cel.

Koszt kampanii 1% podatku wyniósł łącznie 7.510 zł, co stanowi 8,46% pozyskanych środków.

*Ostateczny podział środków zależny jest od kursu wymiany waluty w dniu jej zakupu. W związku z tym zostanie poznany po dokonaniu wszystkich transakcji walutowych oraz po rozliczeniu faktur krajowych.

W imieniu polskich misjonarzy,
lekarzy i farmaceuty,
dzięki którym docieramy z pomocą
do dzieci i ubogich Afrykanów,
składamy najszczersze słowa wdzięczności!
Ludziom Pięknych Serc
za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!
Serdecznie dziękujemy!

1procent2

na placu budowy szkoły w Kiruddu (Uganda)