JEDNO CZŁOWIECZEŃSTWO

pakiet3

W Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej, który od roku 2009 obchodzony jest 19 sierpnia, składamy hołd pracownikom organizacji pozarządowych działających na rzecz ubogich i potrzebujących pomocy na całym świecie. Pamiętamy o tych, którzy w służbie humanitarnej ryzykują własne życie, by ratować innych oraz o tych, którzy na co dzień mobilizują społeczeństwa w których żyją  do opowiedzenia się za bardziej humanitarnym światem.

W dniach 23-24 maja br. w Stambule obradowali światowi przywódcy.  Celem szczytu było potwierdzenie międzynarodowej solidarności z ofiarami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. W obliczu gwałtownie narastających kryzysów humanitarnych na świecie oraz w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi staje system międzynarodowej pomocy humanitarnej uczestnicy szczytu postanowili podjąć działania zmierzające do wzmocnienia mechanizmów międzynarodowego systemu pomocy humanitarnej pod hasłem „Jedno Człowieczeństwo”.

Beata Szyd³o, Ban Ki-moon

Fundacja DZIECI AFRYKI, jako jedna z wielu polskich organizacji pozarządowych, od siedmiu lat niesie pomoc ubogim mieszkańcom kontynentu afrykańskiego. Wspiera misyjne ośrodki zdrowia, rozbudowuje szkoły, wyposaża uczniów w przybory szkolne.

Wśród licznych projektów jakie realizuje  jest jeden szczególny. Bezpośrednio przekłada się na ratowanie życia najmłodszych dzieci, których tysiące umierają każdego dnia z powodu głodu, niedożywienia i chorób. Dzięki projektowi MLEKO W PROSZKU dzieci osierocone i te których matki chorują na AIDS mają szansę przeżyć najtrudniejszy okres dzieciństwa.  Aby zapewnić niemowlęciu ŻYCIE musi otrzymać przynajmniej jedno opakowanie mleka w proszku na tydzień (15 zł) przez okres minimum pierwszych sześciu miesięcy (x 26 tygodni).

390 zł (26 opakowań mleka w proszku) to niezbędny PAKIET NA START. Ratuje on przed śmiercią głodową niemowlę będące pod opieką jednego z misyjnych ośrodków zdrowia w Djouth lub w Nguelemendouka we wschodnim Kamerunie.

Każdy, kto w terminie od 19 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. zapewni przynajmniej jednemu dziecku PAKIET NA START otrzyma certyfikat „ONE HUMANITÉ  / JEDNO CZŁOWIECZEŃSTWO” wystawiony przez fundację i potwierdzony przez jeden z w/w misyjnych ośrodków zdrowia.

Mleko w proszku można kupować w całych pakietach oraz mniejszych ilościach do końca czerwca 2017 r.  Certyfikaty będą wystawiane po zakończonej akcji w terminie do 31 grudnia 2017 r. Certyfikat nr 1 otrzyma osoba, która podarowała najwięcej pakietów, potem nr 2, nr 3 itd.

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: H1 – Mleko w proszku

wygodny zakup przez sklepik misyjny:

produkt_dla_afryki_mlekoALMA