Kilometry Dobra… dla Afryki – placówki oświatowe

„Edukacja jest najpotężniejszą bronią,
której możesz użyć, by zmienić świat”
Nelson Mandela

kd4Fundacja Dzieci Afryki – jak zawsze – liczy na zaangażowanie środowiska szkolnego w ogólnopolskiej kampanii „Kilometry Dobra”, które wielokrotnie sprawdziło się w podobnych akcjach. Udział najmłodszego pokolenia Polaków w ogólnopolskiej kampanii jest doskonałym sposobem na budowanie świadomości o stanie edukacji i sytuacji dzieci w większości państw afrykańskich oraz uwrażliwienie ich na problemy i potrzeby najmłodszych mieszkańców.

Zapraszamy przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe do wzięcia udziału w tegorocznej kampanii poprzez:

  1. Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z celami kampanii „Kilometry Dobra”.
  2. Zaproponowanie uczniom wspólnego budowania „Kilometrów Dobra” na rzecz podnoszenia jakości nauczania w afrykańskich wiejskich szkołach poprzez ich wyposażenie w pomoce dydaktyczne, a uczniów w przybory szkolne, mundurki etc.
  3. Zamieszczenie informacji o wspieraniu kampanii na stronie internetowej i w mediach społecznościowych prowadzonych przez Placówkę wraz z linkiem przekierowującym do informacji o naszej akcji.
  4. Zorganizowanie wśród uczniów konkursu plastycznego pt. „Barwy Afryki”*. Wybrane prace zostaną wystawione na licytację zorganizowaną na FB profilu Dzieci Afryki.
  5. Organizację kiermaszy i/lub loterii według własnych pomysłów / doświadczeń z przeznaczeniem na wspólne budowanie „Kilometrów Dobra”.

Fundacja zapewnia materiały informacyjne: plakaty, ulotki oraz puszki z logo kampanii „Kilometry Dobra”. Na życzenie udostępnia materiał filmowy „Krokodyli czar” (Kamerun i Rep. Środkowoafrykańska) lub „Ugasić dziecięce pragnienia” (Tanzania).

Informacja o wzięciu udziału placówki oświatowej w kampanii „Kilometry Dobra” zostanie opublikowana na stronie www fundacji oraz w mediach społecznościowych Fundacji Dzieci Afryki oraz Kampanii „Kilometry Dobra” (po przesłaniu logotypu szkoły).

Po zakończeniu kampanii, w ramach podziękowań, fundacja wystawi placówce oświatowej certyfikat z ilością podarowanych przez uczniów „metrów dobra” dla Afryki oraz zorganizuje sesję fotograficzną z udziałem uczniów szkół Dzieci Afryki oraz logotypem 10 placówek oświatowych, które zbudowały najwięcej „metrów dobra” w przeliczeniu na jednego ucznia.

Certyfikaty zostaną wysłane w terminie 14 dni (drogą email – do 10 zbudowanych „metrów dobra” oraz pocztą na adres placówki – powyżej 10 zbudowanych „metrów dobra”), zaś zdjęcia z Afryki w formacie A3 w terminie 6 miesięcy od Wielkiego Finału.

ZGŁOSZENIE:

Placówka oświatowa pragnąca skorzystać z zaproszenia do wziecia udziału w kampanii wysyła zgłoszenie udziału na adres iwona@dzieciafryki.com z uwzględnieniem:

  1. Nazwy i adresu szkoły.
  2. Liczby uczniów.
  3. Nazwiska oraz imienia osoby koordynującej kampanią „Kilometry Dobra” (telefon i email).

kontakt:
Iwona Kreczmańska
iwona@dzieciafryki.com


*Konkurs „Barwy Afryki”:
– prace plastyczne powinny być wykonywane na arkuszach o formatach A4 lub A3,
– technika pracy jest dowolna,
– na odwrocie pracy powinny się znaleźć dane autora (imię, nazwisko i placówka oświatowa)
– prace nadesłane w terminie od 1 kwietnia do 15 maja 2020 r. na adres: Fundacja Dzieci Afryki, Aleja Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa zostaną ocenione i zakwalifikowane do licytacji,
– wysłanie pracy oznacza zgodę na wystawienie jej na licytację,
– autorzy wystawionych prac otrzymają upominki od Fundacji Dzieci Afryki w terminie do 19 czerwca 2020 r.


 „KILOMETRY DOBRA” budują:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 11,7 „metrów dobra”
Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku
Szkoła Podstawowa nr 318 w Warszawie