Kobieca strona przedsiębiorczości

kobieca350

Inicjatywa projektu wyszła od lokalnej społeczności. Kobiety zaproponowały rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości, chcąc wspierać edukację swoich dzieci, zapewnić im wykształcenie.

Ich głównym wyzwaniem codziennego życia jest niski status ekonomiczny i trudność w zaspokojeniu wszystkich potrzeb. Aby zmienić tą sytuację grupa kobiet, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana), szukała rozwiązania i pomysłu na rozwój.

W Afryce powszechnie uważa się, że edukacja dziewczynek jest mniej ważna niż chłopców. Status ekonomiczny kobiet jest bardzo niski. Mają mniejsze możliwości dodatkowych inicjatyw. Są uczciwe i pracowite. Same nigdy nie miały możliwości chodzić do szkoły i chciałby dać taką szansę swoim dzieciom, zadbać i mieć realny wpływ na ich rozwój. Rodzice nie są w stanie zakupić dzieciom podręczniki, mundurki szkolne, buty, przybory do pisania. W efekcie tego, część dzieci przerywa edukację i rezygnuje ze szkół (częściej dotyczy to dziewczynek). Rodziny są wielodzietne w związku z czym, z powodów finansowych, najczęściej nie są w stanie wysłać do szkoły wszystkich dzieci. Często zdarza się tak, że tylko 10-50% dzieci (najczęściej chłopców) zapisanych jest do szkoły. Projekt zakłada również udział mężczyzn. W pełnych rodzinach projekt będzie prowadzony wspólnie.

  • Jak można pomóc?

Dowolna kwota przekazana na rachunek Fundacji Dzieci Afryki będzie bardzo cenna. Aby uruchomić cały projekt potrzebujemy zebrać 8.000 PLN (dla 20 zgłoszonych kobiet, których dzieci uczą się w szkole podstawowej Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego). Wpłacając 400 złotych – możesz wesprzeć poszczególną kobietę i jej rodzinę. Wiedz, że mieszkańcy również partycypują w kosztach.

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: G1 – Kobiety wspierają edukację w Ghanie

  • Jak szczegółowo wygląda wsparcie

Każda kobieta otrzyma wsparcie finansowe na oranie gruntów rolnych, kupowanie wysokiej jakości nasion prosa, budowę magazynu zbożowego, zaoranie ziemi i posiew. Po stronie kobiet zostanie wyznaczenie dwóch akrów ziemi, przygotowanie pomieszczenia na magazyn oraz pielenie. Powołana na rzecz projektu grupa osób, składająca się z doświadczonych rolników, szefa i koordynatora projektu (spółdzielnia przedsiębiorczości) będzie monitorować projekt przez trzy lata. Po trzech latach kobiety powinny być stabilne ekonomicznie, aby opiekować się dziećmi i docelowo wysłać je do szkoły.

  • Spółdzielnia przedsiębiorczości – co to takiego?

W ramach projektu utworzona zostanie spółdzielnia przedsiębiorczości, której szefem będzie przewodniczący społeczności. Pod koniec każdego sezonu rolnego każda kobieta wniesie do tej jednostki 20% swojej produkcji rolnej. Zwroty te zostaną wykorzystane w celu:
– zapewnienia stypendiów uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w szkole podstawowej Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego
– dożywienia dzieci
– finansowania prowadzenia projektu
– włączenia do projektu kolejnych kobiet.

  • Zakładane rezultaty

W perspektywie kilku lat, dochód powinien wzrosnąć co przyczyni się do tego, że:
– kobiety powinny być stabilne ekonomicznie, aby opiekować się dziećmi i wysłać wszystkie do szkoły
– liczba uczniów w szkole wzrośnie i więcej dziewczynek zostanie do niej zapisanych
– kobiety będą postrzegane jako bardziej przedsiębiorcze
– najlepsi uczniowie będą mieli stypendium szkolne
– mieszkańcy sami będą zapewniać swoim dzieciom materiały edukacyjne
– wzrośnie poziom życia kobiet i ich rodzin
– poprawi się odżywianie dzieci i rodzin.

koordynator projektu
Anna Goworowska
anna@dzieciafryki.com


mamy  już całą kwotę 8.000 zł
dla zbieramy dalej, by jeszcze więcej kobiet
mogło dołączyć do projektu

/stan na dz.18.09.2018 r./
Akcję wsparli Ludzie Pięknych Serc:

B1dla pani Baabam:
Anna – Warszawa
Beata – Kotuń
Bernadeta
Magdalena – Wieleń
Piotr – Gliwice

dla kolejnych 10 pań:
Piotr – Gliwice :-)

dla pani Baadak:MM1
Margaret – Poznań
Magdalena – Terespol

dla pani Laabila:L1
Magdalena – Terespol
Mariusz – Goleniów

dla pani Palbaab:P1
Mariusz – Goleniów
Beata – Kotuń
Magdalena – Wieleń

dla pani Mafung:M2
Małgorzata – Biała Podlaska
Mariusz – Goleniów

dla pani Marthy:MU3
Mariusz – Goleniów

dla pani Njir:
N1Aneta – Węgorzewo
Przemysław – Warszawa

 dla pani Topanga:
T1Przemysław – Warszawa
P.H. TOMI – Warszawa

dla dwóch ostatnich pań:
P.H. TOMI – Warszawa

DZIĘKUJEMY PIĘKNIE :-)