Kobieca strona przedsiębiorczości

kobieca350

Inicjatywa projektu wyszła od lokalnej społeczności. Kobiety zaproponowały rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości, chcąc wspierać edukację swoich dzieci, zapewnić im wykształcenie.

Ich głównym wyzwaniem codziennego życia jest niski status ekonomiczny i trudność w zaspokojeniu wszystkich potrzeb. Aby zmienić tą sytuację grupa kobiet, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana), szukała rozwiązania i pomysłu na rozwój.

W Afryce powszechnie uważa się, że edukacja dziewczynek jest mniej ważna niż chłopców. Status ekonomiczny kobiet jest bardzo niski. Mają mniejsze możliwości dodatkowych inicjatyw. Są uczciwe i pracowite. Same nigdy nie miały możliwości chodzić do szkoły i chciałby dać taką szansę swoim dzieciom, zadbać i mieć realny wpływ na ich rozwój. Rodzice nie są w stanie zakupić dzieciom podręczniki, mundurki szkolne, buty, przybory do pisania. W efekcie tego, część dzieci przerywa edukację i rezygnuje ze szkół (częściej dotyczy to dziewczynek). Rodziny są wielodzietne w związku z czym, z powodów finansowych, najczęściej nie są w stanie wysłać do szkoły wszystkich dzieci. Często zdarza się tak, że tylko 10-50% dzieci (najczęściej chłopców) zapisanych jest do szkoły. Projekt zakłada również udział mężczyzn. W pełnych rodzinach projekt będzie prowadzony wspólnie.

  • Jak można pomóc?

Dowolna kwota przekazana na rachunek Fundacji Dzieci Afryki będzie bardzo cenna. Aby uruchomić cały projekt potrzebujemy zebrać 8.000 PLN (dla 20 zgłoszonych kobiet, których dzieci uczą się w szkole podstawowej Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego). Wpłacając 400 złotych – możesz wesprzeć poszczególną kobietę i jej rodzinę. Wiedz, że mieszkańcy również partycypują w kosztach.

  • Jak szczegółowo wygląda wsparcie

Każda kobieta otrzyma wsparcie finansowe na oranie gruntów rolnych, kupowanie wysokiej jakości nasion prosa, budowę magazynu zbożowego, zaoranie ziemi i posiew. Po stronie kobiet zostanie wyznaczenie dwóch akrów ziemi, przygotowanie pomieszczenia na magazyn oraz pielenie. Powołana na rzecz projektu grupa osób, składająca się z doświadczonych rolników, szefa i koordynatora projektu (spółdzielnia przedsiębiorczości) będzie monitorować projekt przez trzy lata. Po trzech latach kobiety powinny być stabilne ekonomicznie, aby opiekować się dziećmi i docelowo wysłać je do szkoły.

  • Spółdzielnia przedsiębiorczości – co to takiego?

W ramach projektu utworzona zostanie spółdzielnia przedsiębiorczości, której szefem będzie przewodniczący społeczności. Pod koniec każdego sezonu rolnego każda kobieta wniesie do tej jednostki 20% swojej produkcji rolnej. Zwroty te zostaną wykorzystane w celu:
– zapewnienia stypendiów uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w szkole podstawowej Dzieci Afryki im. Ryszarda Kapuścińskiego
– dożywienia dzieci
– finansowania prowadzenia projektu
– włączenia do projektu kolejnych kobiet.

  • Zakładane rezultaty

W perspektywie kilku lat, dochód powinien wzrosnąć co przyczyni się do tego, że:
– kobiety powinny być stabilne ekonomicznie, aby opiekować się dziećmi i wysłać wszystkie do szkoły
– liczba uczniów w szkole wzrośnie i więcej dziewczynek zostanie do niej zapisanych
– kobiety będą postrzegane jako bardziej przedsiębiorcze
– najlepsi uczniowie będą mieli stypendium szkolne
– mieszkańcy sami będą zapewniać swoim dzieciom materiały edukacyjne
– wzrośnie poziom życia kobiet i ich rodzin
– poprawi się odżywianie dzieci i rodzin.


Beneficjentka 2
PANI BAADAK

MM1Pani Baadak jest drugą żoną nieżyjącego już pana Baadaka. Ma sześcioro dzieci. Dwójka z nich uczęszcza obecnie do szkoły podstawowej w Bundoli. Chciałaby, aby pozostała dwójka dzieci, która wkrótce osiągnie wiek szkolony, również miała zapewnioną edukację. Pani Baadak stoi w obliczu wielu wyzwań po śmierci męża. Utrzymanie wielodzietnej rodziny jest jej podstawowym priorytetem. Niestety bardzo często nie wystarcza jej środków, aby pokryć koszty związane z edukacją swoich dzieci. Niezależnie od tego, jest bardzo szczęśliwą kobietą, która wierzy, że sobie poradzą i że niedługo będzie lepiej. Do takiego podejścia zachęca również swoje dzieci. Kobieta jest zainteresowana projektem rozwoju rolnictwa. Liczy na to, że projekt przyniesie wymierne wsparcie jej samej oraz dzieciom, zapewni lepszy dostęp do żywności a także uniezależni ich od pomocy innych. Na powyższym zdjęciu Pani Baadak pozuje razem ze swoim synem oraz jego nauczycielem. Zgodnie z opinią Gregor’ego – szkolnego nauczyciela –Thomas jest najlepszym uczniem w klasie trzeciej. Thomas uwielbia Gregory’ego i jest do niego niezwykle przywiązany (jednorazowy koszt pomocy wynosi 400 zł).

koordynator projektu
Anna Goworowska
anna@dzieciafryki.com

Daj JEJ szansę.
Pomóż się rozwijać i
wesprzyj kobiecą przedsiębiorczość w Ghanie.

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: G1 – Kobiety wspierają edukację w Ghanie


mamy już 4.300
/stan na dz. 25.05.2018 r./
Akcję wsparli Ludzie Pięknych Serc:

B1dla pani Baabam:
Anna – Warszawa
Beata – Kotuń
Bernadeta
Magdalena – Wieleń
Piotr – Gliwice

dla kolejnych 10 pań:
Piotr – Gliwice :-)

dla pani Baadak: