Kuchnia dla Abong-Mbang

kuchnia4

Szkoła podstawowa św. Alojzego istnieje od 50 lat. Położona jest w południowej części Abong-Mbang (Kamerun), odizolowana lasem, zasiedlonej przez ludzi o niskiej reputacji, w tym przez osoby opuszczające więzienie. Jeszcze cztery lata temu uczyło się w niej 180 uczniów, była bardzo zaniedbana, miała marny poziom nauczania. Dużo rodziców wysyłało dzieci do szkół zlokalizowanych w centrum.

Obecnie szkołę prowadzi polska misjonarka s. Alicja Adamska ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Przez ostatnie cztery lata udało się jej wyposażyć szkołę w pomoce edukacyjne a z pomocą Fundacji Dzieci Afryki w przybory szkolne. Misjonarka postawiła na zatrudnienie nauczycieli z pasją. Dzięki temu udało się jej podnieść poziom nauczania oraz rozwijać zainteresowania uczniów co stało się głównym magnesem przyciągającym nowych. W krótkim czasie szkoła zaczęła być zauważana na paradach miejskich (podczas których placówki edukacyjne prezentują swój dorobek). Obecnie szkołę św. Alojzego wyróżniają nieszablonowe zajęcia dodatkowe takie jak biblioteka, kino, taniec czy sport. Uczęszcza do niej 263 dzieci.

Największym problemem jest brak solidnego zaplecza kuchennego. Jak zauważa s. Alicja „mimo, że dzieci mieszkają w mieście, to posiłek jedzą raz dziennie a czasem w ogóle. A głodne częściej zapadają na choroby, nie mają siły na naukę”.

Misjonarka dwa razy w tygodniu organizuje wszystkim uczniom posiłek. Początkowo rolę kuchni pełniły trzy kamienie pod drzewem mango. Po jakimś czasie postawiono mały szałas pokryty strzechą, który chronił przed słońcem i deszczem. Obecnie prowizoryczną kuchnią jest drewniana wiata bez ścian, zadaszona blachą. Posiłek gotuje się na kamieniach. Problem stanowi przechowywanie naczyń oraz drewna na opał. Te pierwsze chowane są w domach nauczycieli lub na misji, drewno zaś magazynowane jest w jednej z toalet.

Zaplanowana kuchnia wraz z zapleczem magazynowym ma mieć powierzchnię 45 m2. Przedstawiony kosztorys opiewa na kwotę 8.168 EUR. Realizację projektu wspiera Polska Fundacja dla Afryki

kuchnia5

Obecna kuchnia

kuchnia3

s. Alicja Adamska z uczniami

kuchnia6

Transport garnków

 

 


 

DZIĘKUJEMY
za wsparcie projektu

Ludziom Pięknych Serc:

Adam i Natalia – Poznań
Anna – Gołdap
Beata – Łojki
Danuta – Toruń
Janina – Czarna
Jolanta – Hecznarowice
Karolina – Piastów
Kazimierz – Toruń
Krzysztof – Dębska Kuźnia
Maria – Poznań
Mariusz – Goleniów
Roksana – Kętrzyn
Sławomir – Łochów
Zofia – Skawina
Roman – Raszczyce
Polska Fundacja dla Afryki
Janina – Wrocław