Marzę, by zostać pielęgniarzem

marze380aChłopak utalentowany, pracowity, ambitny. W 2013 roku o. Mariusz Pacuła SVD zgłosił Johna Biliguri do programu „Bilet do Świat”. W sierpniu br. przedstawiciele fundacji mieli okazję poznać osobiście Johna w Ghanie, gościli w jego domu, poznali jego najbliższych i raz jeszcze wysłuchali historię chłopaka, którą spisał na kartce papieru, by jego apel przekazać Ludziom Pięknych Serc w Polsce.

marze8Byłem wspierany przez Fundację Dzieci Afryki od szkoły podstawowej do seniorskiej szkoły średniej. Naprawdę jestem wielce wdzięczny za Państwa wsparcie. Modlę się, aby Bóg wynagrodził Was po tysiąckroć, za to, co mi daliście. Na każdym poziomie mojej edukacji zawsze ciężko pracuję, aby mieć pewność, że Wasze wsparcie mojej edukacji przynosi dobre rezultaty. Wynikiem tego jest fakt, iż byłem najlepszym uczniem od szkoły podstawowej po juniorską szkołę średnią.

Uzyskałem najlepszy wynik w dystrykcie Gushegu na egzaminie, potwierdzającym podstawowe wykształcenie. Ten wynik zakwalifikował mnie do seniorskiej szkoły średniej o profilu biznesowym. Ukończyłem seniorską szkołę średnią w zeszłym roku (2018). Uzyskałem dobry wynik, który daje mi kwalifikacje do aplikowania do Zarejestrowanego Pielęgniatrstwa Ogólnego (Registered General Nursin). Dlatego też zaaplikowałem i zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą, zostanę przyjęty. Osiągnąłem wszystkie te akademiczne sukcesy dzięki szczodremu wsparciu Fundacji Dzieci Afryki. Moja rodzina i ja jesteśmy naprawdę szczęśliwi.

Mój ojciec ma na imię Joseph, a moja matka Bincheti. Mam dwie siostry (Agnes oraz Sabinę) oraz brata (Abrahama). Moi są rodzice są rozwiedzeni – to smutne, ojciec nas opuścił. marze7Moja matka, kochająca i troszcząca się kobieta, zawsze bardzo ciężko pracuje na farmie, aby zadbać o swoją rodzinę. My dzieci, wspieramy ją w pracy na farmie. Jeszcze w czasach, kiedy nie chodziliśmy do szkoły, zajmowaliśmy się wieloma formami pracy ręcznej na farmie, by zdobyć jedzenie dla rodziny. Jednak zapłata, jaką zwykle otrzymujemy jest niewystarczająca, żeby zaspokoić podstawowe potrzemy w domu i w szkole.

Moja matka, troskliwa rolniczka, jest jedyną osobą, która nas wszystkich wspiera. Trudności w rodzinie zmusiły jedną z moich sióstr i brata do porzucenia szkoły. Ja, szczęśliwie, przechodzę do trzeciego etapu edukacji. Jednak moja rodzina nie jest w stanie wspierać finansowo mojej edukacji. Tak więc bez wsparcia fundacji, moja edukacja może zakończyć się na tym etapie.

Od dzieciństwa zawsze miałem ambicje, by służyć ludziom. Kiedy porównuję wszystkie zawody w Ghanie, to właśnie pielęgniarstwo się wyróżnia. Tak jest dlatego, że pielęgniarze ratują życie każdego dnia; doglądają pacjentów oraz dbają o to, by otrzymali należytą opiekę. To jest właśnie powód, dlaczego chcę zostać pielęgniarzem.

Jednak moja matka, która jako jedyna wspierała finansowo moją edukację, nie jest już w stanie sprawić, by moje wielkie marzenie o ratowaniu życia się spełniło. W Ghanie studenci pielęgniarstwa płacą bardzo wysokie czesne oraz kupują dużo książek i medycznego sprzętu.

marze1Z tego powodu pokornie błagam, aby Fundacja Dzieci Afryki litościwie wzięła pod uwagę moją osobę i nadal wspierała mnie finansowo, aby umożliwić mi realizację mojego wymarzonego programu. Jest to trzyletni program, po którym otrzymałbym dyplom w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego. Rozpocznie się on we wrześniu 2019 roku. Składa się z trzech lat akademickich. W każdym roku są dwa semestry. Po dwóch semestrach studiowania teorii, będziemy pomagać w placówce zdrowia, aby praktykować nabyte umiejętności i rozpocząć pracę w służbie zdrowia.

Z niecierpliwością czekam na Wasze hojne wsparcie, dzięki któremu będę mógł spełnić marzenie o służeniu ludziom. Dziękuję!

Wasz student,
John Biliguri

Podopieczny fundacji wnioskuje o pokrycie 2/3 rocznych wydatków, jest to kwota ok. 3.500 zł/rok. Można pomóc spełnić marzenia Johna o pielęgniarstwie, przystępując do programu „Bilet do Świata” (w arkuszu deklaracji należy wybrać program BILET DO ŚWIATA, kraj GHANA Gushiegu 600zł/rok, w uwagach wpisać JOHN 2)  lub wpłacić dowolną darowiznę z przeznaczeniem na jego edukację na rachunek bankowy:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: G3– studia pielęgniarskie Johna 2   

marze3