Mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju

Pope Francis blesses a baby during the foot-washing ritual at the Castelnuovo di Porto refugees center near Rome, Italy

Idea Światowego Dnia Pokoju, ustanowionego przez Papieża Pawła VI w 1967 r. a obchodzonego 1 stycznia, nie jest skierowana tylko do katolików, ale do wszystkich ludzi, dla których ważne są problemy dzisiejszego świata.

Co roku Papież wydaje orędzie okolicznościowe, związane z hasłem, pod jakim to święto jest obchodzone.

W tym roku temat dotyczy migrantów i uchodźców, czyli łącznie ok. 250 mln ludzi. dz.pokoju3To prawie 7 razy tyle, ile wynosi ludność w całej Polsce. Tyle osób opuszcza swoje domy, a często też swoje rodziny, z głębokim pragnieniem pokoju, z nadzieją na znalezienie miejsca, gdzie życie będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze.

Papież Franciszek w swoim orędziu na 51. Światowy Dzień Pokoju zwraca się do rządzących, aby nie poddali się retoryce, która podsyca strach przed migrantami i wyolbrzymia zagrożenia, ale by potrafili dostrzec, że wszyscy należymy do jednej rodziny. Pisze też: „że przyjęcie drugiego wymaga konkretnego zaangażowania, łańcucha pomocy i życzliwości, czujnej i wyrozumiałej uwagi (…)”*.

Ale czy te słowa skierowane są do nas?

Wydawać by się mogło, że skoro Polska nie jest tym krajem, do którego migranci czy uchodźcy zmierzają, kwestia „przyjmowania” nas nie dotyczy. Search And Rescue Enters Peak Season For MOAS OperationsNawet w orędziu, Franciszek proponując kamienie milowe działania – swoistą strategię w walce o pokój, pisze o „przyjmowaniu” – możliwości legalnego wjazdu do krajów, „chronieniu” – obowiązku protekcji tych, którzy uciekają z powodu realnego zagrożenia, czy o „integrowaniu” – możliwości pełnego uczestnictwa cudzoziemców w życiu lokalnej społeczności. Ale wszystkie te działania związane są z bezpośrednim kontaktem.

Jednak Franciszek wspomina o jeszcze jednym kamieniu milowym, jakim jest promowanie, a który odnosi się do rozwoju, a zwłaszcza do zapewnienia dzieciom i młodzieży dostępu do wszystkich poziomów edukacji. Edukacja to nie tylko wiedza i wykształcenie, które daje szansę na przyszłość. To również nauczenie się otwartości na drugiego człowieka i umiejętność konfrontacji poprzez dialog.

I to jest to działanie, które my powinniśmy podjąć – wspierać młodych i dawać im możliwości. Taki powinien być nasz wkład w walkę o pokój, zwłaszcza teraz, kiedy „konflikty zbrojne oraz inne formy zorganizowanej przemocy nadal powodują przemieszczanie się ludzi wewnątrz granic państw i poza nimi”*, a wszystko wskazuje na to, że „globalne migracje dalej będą naznaczały naszą przyszłość”*.

Gosia Kałun

 dz.pokoju4

*Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2018 roku „Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju”.