Misja Afryka Wschodnia 2018

misja2018_1

Inwestycje Dzieci Afryki realizowane we współpracy z lokalnymi partnerami wymagają z nimi stałego kontaktu oraz nadzoru nad racjonalnym wydatkowaniem środków finansowych. Aktualnie trwa budowa trzeciego, ostatniego etapu szkoły Dzieci Afryki nr 2 w Kiruddu, finalizowanie kontraktu z górską społecznością Dorze na rozpoczęcie budowy szkoły Dzieci Afryki nr 3 oraz przygotowanie do oddania w użytkowanie studni dla Masajów.

Powyższe inwestycje wyznaczają szlak najbliższej fundacyjnej wyprawy roboczej do Afryki. Robert Noga oraz Iwona Kreczmańska – przedstawiciele Zarządu fundacji, 23 lipca rozpoczną miesięczną wizytację miejsc we wschodniej Afryce, gdzie Fundacja Dzieci Afryki prowadzi projekty pomocowe dla ubogich.

Pierwszy etap wyprawy – Etiopia /24.07.-1.08./

misja2018_4Przedstawiciele fundacji spotkają się ze społecznością Dorze. Na południu kraju, we współpracy z Tsehaiem Bogale, fundacja od roku 2014 wspiera miejscowe dzieci poprzez zaopatrywanie w obuwie oraz przybory szkolne. Od dwóch lat – na wniosek Dorze – fundacja przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji budowy czteroklasowej szkoły dla uczniów klas starszych. W ramach projektu do szkoły ma zostać doprowadzona woda oraz ma powstać budynek toalet, spełniający wymogi sanitarne. Dodatkowo – z inicjatywy fundacji – przy nowej szkole planowana jest budowa świetlicy Dzieci Afryki, w której wolontariusze misyjni z Polski, będą mogli prowadzić zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży, troszcząc się w sposób szczególny o dzieci osierocone i z najuboższych rodzin, w ramach programu Adopcji Serca, który ma zostać wdrożony w najbliższych miesiącach. Etap etiopski to przede wszystkim negocjacje mające na celu przygotowanie zaplecza dla fundacyjnego wolontariatu misyjnego.

Drugi etap wyprawy – Uganda /2.08.-10.08./

Podróżnicy „z misją” odwiedzą misję w Kakooge, gdzie we współpracy z o. Bogusławem Dąbrowskim – franciszkaninem, fundacja wspiera edukację studentki Abbe. Dziewczyna otrzyma czek stypendialny od Fundacji Dzieci Afryki, ze środków pozyskanych w ramach zbiórki prowadzonej na portalu SIEPOMAGA.PL (zobacz).
misja2018_3Główna część wyprawy ugandyjskiej będzie miała miejsce na półwyspie Kojja. W tej części wyprawy do fundacyjnych podróżników „z misją” dołączy Marek Girowski – uczestnik ostatniej MISJONERY w Etiopii, budowlaniec. W Kiruddu, we współpracy z ks. Ryszardem Jóźwiakiem – salezjaninem, trwa budowa ostatniego budynku z trzema pomieszczeniami. To doskonały moment na podsumowanie dotychczasowej inwestycji, dokonanie przeglądu stanu technicznego dwóch pierwszych budynków, nadzoru budowlanego trzeciego budynku, stanu mebli, poziomu nauczania oraz wywiązania się społeczności szkolnej z obowiązku dbania o polski cmentarz, na terenie którego spoczywa 96 Sybiraków. Przedstawiciele fundacji podpiszą list intencyjny z miejscowym proboszczem, regulujący dalszą współpracę na rzecz sierot, dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Trzeci etap wyprawy – Tanzania /11.08.-18.08./

misja2018_05Iwona, Robert i Marek spotkają się ze społecznością masajską w Kwamneke. Tu, we współpracy ze Stowarzyszeniem To Help Africa, fundacja wspiera uczniów szkoły w Kolana. W planie odwiedzin jest zaszczepienie jak największej ilości dzieci przeciw tężcowi, durowi brzusznemu i innym chorobom zalecanym przez miejscowe służby ochrony zdrowia – akcja ma zostać sfinansowana ze środków projektuLeki dla afrykańskiej apteki” /DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE/. Ponadto podróżnicy „z misją” zamierzają uruchomić wybudowaną przed kilkoma miesiącami studnię, która wymaga udrożnienia, i oficjalnie przekazać ją do użytkowania społeczności masajskiej. Pobyt w Kwamneke będzie okazją do wspólnego zastanowienia się nad poprawą stanu ochrony zdrowia mieszkańców regionu.
Będąc w Tanzanii, przedstawiciele fundacji, nie mogą nie odwiedzić sierocińca w Mgolole, którego działalność Dzieci Afryki wspierają od roku 2015. W planie jest dostarczenie kolejnego zapasu lekarstw na najbliższe miesiące, wizytacja chlewku – ufundowanego przez fundację oraz spotkanie z wychowankami – na pewno bardzo radosne :-)

Podczas każdego etapu wyprawy misyjnej przedstawiciele fundacji zorganizują dzieciom zabawy, wieczór filmowy oraz uroczysty, pożywny posiłek. Trzymajcie kciuki za powodzenie misji!

Iwona, Robert i Marek
misja2018_2