Misja Ghana 2019

ghana2019.350Ghana należy do najszybciej rozwijających się gospodarek Afryki. Kraj piękny, z bogatą historią i zasobami naturalnymi, z gościnnymi mieszkańcami. Na północy ludziom żyje się ciężko. Surowy klimat, utrudniony dostęp do opieki medycznej, do edukacji.    

Od sześciu lat Fundacja DZIECI AFRYKI wspiera ubogich mieszkańców północnej Ghany. Dzięki współpracy z misjonarzami ze Zgromadzenia Werbistów udało nam się wybudować pierwszą studnię oraz pierwszą szkołę Dzieci Afryki w niewielkiej wioseczce koło Gushiegu. Zanim, w styczniu 2013 roku, dotarliśmy do Bundoli, w szkolnej lepiance naukę pobierało kilkudziesięciu maluchów. Obecnie w szkole im. Ryszarda Kapuścińskiego uczy się blisko 120 uczniów oraz 50 przedszkolaków. Warunki są ciężkie, klasy przepełnione. Absolwenci szkoły codziennie pokonują wiele kilometrów, aby kontynuować naukę w klasach starszych.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Dzieci Afryki, młodzieży realizującej projekt „MisjaGhana”, Ludzi Pięknych Serc wspierających projekt Budujemy szkołę w Ghanie oraz dofinansowaniu Polskiej Fundacji dla Afryki jeszcze w tym roku rozpocznie się długo oczekiwana budowa nowego, murowanego budynku szkolnego dla uczniów klas starszych. Nasza wdzięczność i radość jest ogromna, a biednej społeczności Bundoli stokroć większa.

2 sierpnia rozpocznie się kolejna wyprawa robocza przedstawicieli fundacji, tym razem kierunek – Ghana! ghana2019.1Czas rozpocząć inwestycję i wkopać pierwszy symboliczny szpadel pod fundament nowego budynku szkoły. Czas spotkać się z ludźmi Komba, z uczniami szkoły Dzieci Afryki, ich przedsiębiorczymi matkami a także wychowankami programu „Bilet do Świata„.

Pobyt Roberta Nogi oraz Iwony Kreczmańskiej w Bundoli to okazja do  zamieszkania z Komba pod gwieździstym niebem, do podpatrywania ich stylu życia,  do głębszego wsłuchania się w głos beneficjentów Dzieci Afryki, by dokładniej poznać, by lepiej zrozumieć, by skutecznej pomagać.

Podróżnicy „z misją” odwiedzą także Klinikę Misyjną w Wiaga, którą prowadzą misjonarki ze zgromadzenia Sióstr Misyjnych Służebnic Ducha Świętego. ghana2019.2Fundacja działalność placówki medycznej wspiera od dwóch lat. Przed kilkoma miesiącami Dzieci Afryki wyposażyły klinikę w meble i sprzęt medyczny, głównie ze środków pochodzących z 1% podatku. Czas osobiście poznać placówkę, jej personel oraz pacjentów, oszacować skalę potrzeb, dostosować możliwości pomocowe fundacji.

Na południu kraju Dzieci Afryki współpracują ze Start from Ghana Foundation. Organizację prowadzi Monika Quarcoo, która w Duaga założyła przedszkole im. Janusza Korczaka. W ramach programu „Bilet do Świata” fundacja od trzech lat wspiera studentkę pedagogiki. W Akrze będzie zatem okazja do osobistego poznania podopiecznej :-)

*     *     *     *     *

Zachęcamy opiekunów młodzieży ghańskiej programu „Bilet do Świata”, aby przygotowali dla swoich podopiecznych korespondencję (max. 300 gram), którą należy dostarczyć do biura fundacji wyłącznie w terminie 29-31 lipca (kontakt: fundacja@dzieciafryki.com).

ghana2019.3