MISJA WOLONTARIAT cz.2

wolontariat_2

Jeśli sądzisz, że organizacja – bez względu na pole jej działań, przyjmuje każdego do grona swoich wolontariuszy tylko dlatego, że to typ pracy nieodpłatnej i że powinna być wdzięczna za każdą poświęconą przez wolontariusza chwilę – niestety, jesteś w błędzie.

Wolontariusz, to zazwyczaj osoba, która z jakiegoś konkretnego powodu działa na rzecz danej organizacji. Tym powodem jest albo pasja, która współgra z celami danego NGO, albo/i przekonanie, że sam w ten czy inny sposób może zyskać poprzez swoje zaangażowanie.

Koordynatorzy wolontariatu w NGOs, których rolą jest poszukiwanie i rekrutacja wolontariuszy, również wykonują swoją pracę z pasji. Jasne jest więc, że dążą oni do tego, by osoba przez nich wybrana znalazła się na odpowiednim miejscu w organizacji – jakby nie było, większość NGO działa dzięki darowiznom, więc wolontariusz, który sprawia wrażenie umęczonego swoją pracą lub taki, który jej po prostu nie umie wykonać, działa na niekorzyść organizacji, kreując jej zły wizerunek.

Czego więc organizacja szuka w wolontariuszach?

Najpierw należy sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest wolontariat i kim jest wolontariusz.

A więc wolontariusz to osoba, która nieodpłatnie poświęca swój czas, by pomóc innej osobie lub organizacji. Wolontariat zaś jest wyrazem troski o coś lub o kogoś. To czas, wysiłek i zaangażowanie w coś, co jest Ci bliskie z jakiegoś powodu. To również dążenie, by Twoje przekonania i wartości przekuć w działanie na rzecz poprawy jakości czyjegoś życia.

Jeśli uważnie przeczytałeś powyższy akapit, to już powinieneś wiedzieć, czego organizacja szuka w wolontariuszach.

A więc:

- entuzjazmu – pozytywne nastawienie jest bardzo istotne,

- zdrowego rozsądku – umiejętność obiektywnej oceny sytuacji pomaga w realizacji projektów,

- rzetelności – jeśli podjąłeś się jakiegoś zadania, wykonaj je,

- empatii – czyli zrozumienia potrzeb i problemów tych, którym pomagasz,

- zaangażowania – Twoja organizacja musi móc na Ciebie liczyć; nie bądź wolontariuszem tylko z nazwy! Działaj!

- umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej – rozmawiaj z innymi wolontariuszami, dziel się doświadczeniem, wątpliwościami, pomysłami – NGO to zespół!

- pokory – nikt nie jest idealny, ale konstruktywna krytyka, jeśli potrafisz ją przyjąć może sprawić, że będziesz coraz lepszy.

To tylko niektóre cechy, których organizacje poszukują u dobrych wolontariuszy.

Nie znaczy to jednak, że dobrym wolontariuszem może zostać tylko ten, kto te cechy posiada. Często jest tak, że to właśnie osoba doświadczona przez los i zamknięta w sobie jest tą, która odznacza się na tle innych, w swoich działaniach na rzecz NGO.

A więc, niech nie zniechęca Cię brak doświadczenia czy wykształcenia w danym kierunku. Jeśli trzeba, organizacja zapewni Ci pomoc i wsparcie przy wykonywaniu obowiązków, których się podejmiesz.

Jeśli tylko okażesz swoje zaangażowanie i będziesz gotowy, by uczyć się nowych rzeczy, będziesz mile widziany w każdej organizacji. Bo tak naprawdę to jest najważniejsze – Twoja otwartość.

dalej

wolontariat_b


(na podstawie tekstu „Volunteering and its surprising benefits” J. Segal, L. Robinson, www.helpguide.org, 2014)