Misjonarze dostrzegają potrzeby ludzi głębiej i dalej

jub0

Razem z Kościołem powszechnym przeżywamy Jubileusz Bożego Miłosierdzia –  pisze s. Lucjana Drapała ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, relacjonując wydarzenia z misji w Nguelemendouka (Kamerun) z początku tego roku. Tegoroczna Pielgrzymka Dzieci wybrzmiewała pod hasłem „Miłosierny jak Jezus”.

W przesłaniu do dzieci kapłan podkreślił, że miłosierdzie daje wiele radości i pokoju. Kto nie praktykuje miłosierdzia jest człowiekiem ubogim, cierpiącym duchowo, jest egoistą. Całe życie Jezusa było pełne miłosierdzia spełniające się w posłuszeństwie swemu Ojcu.

Drugiego lutego w Dniu Życia Konsekrowanego nasze Oratorium przeżywało mały Jubileusz 10-lecia. W tej uroczystości wziął udział m.in. Robert Noga – współzałożyciel Fundacji Dzieci Afryki, któremu towarzyszyła Teresa Stachowicz – wolontariuszka Fundacji.

jub.2Na tę uroczystość składała się przede wszystkim piękna Eucharystia, przygotowana przez dzieci, poprzedzona ciekawym przedstawieniem. Po Mszy św. pan Robert skierował wiele ciepłych słów do rodziców, opiekunów i samych dzieci. Wyraził ogromną wdzięczność Siostrom Michalitkom, które zaprosiły go w 2009 roku do Kamerunu. Przyglądając się bliżej naszej pracy, a przede wszystkim ogromnej biedzie, postanowił zmienić swoje życie i robić coś konkretnego, by pomóc tutejszym ubogim mieszkańcom. W tym celu z pomocą Bożą i ludzką, wspólnie z Pawłem Werakso, założył Fundację Dzieci Afryki, która utrzymuje Oratorium od strony ekonomicznej. Aktualnie z pomocy fundacji korzysta ponad 300 dzieci oraz grupa młodzieżowa imienia błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza – ok. 120 osób oraz kilkunastu studentów, którym opłaca szkołę średnią, jak również studia (Bilet do Świata).

Jest to ogromna pomoc dla tutejszych ludzi, bo w przeciwnym razie niewielu mogłoby skończyć szkołę podstawową. Fundacja wspomaga także nasz Ośrodek Zdrowia, przysyłając mleko dla dzieci, z którego regularnie korzysta 60 maluchów (mleko w proszku). Fundacja wspomaga także ludzi chorych i starszych, których odwiedzamy po domach. W samym centrum misji jest ponad takich 80 osób. Któryś raz z kolei, raz w roku, przywozimy wszystkich do kościoła na Eucharystię, gdzie otrzymują sakrament chorych. Ich świętowanie kończy się wspólnym posiłkiem. Na każde święta otrzymują paczki żywnościowe (chorzy i starcy).

Dlatego w tym miejscu chcę szczególnie podziękować za wieloraką pomoc Wszystkim Przyjaciołom i Ludziom, którzy wspomagają misjonarzy i ich ogromne dzieła. Sama Fundacja Dzieci Afryki wspomaga już 11 krajów afrykańskich. Bo wszędzie, gdzie są misjonarze, potrzeby są wielkie. Misjonarze dostrzegają potrzeby tych ludzi głębiej i dalej.

jub2W tym roku nasza pielgrzymka młodzieżowa obchodziła swój Jubileusz 25-lecia. To już 25 lat kapłani i siostry pod dowództwem ks. bpa Jana Ozgi i oczywiście licznie zgromadzoną młodzieżą, przemierzamy naszą diecezję na piechotę pod hasłem „Miłosierny jak Ojciec”. W przesłaniu do młodych kapłan zwrócił uwagę na aspekt miłosierdzia, rozwinął to w dwóch punktach „Kontemplujcie miłosierną twarz Ojca i żyjcie miłosierdziem na wzór Ojca Miłosiernego”.

Tym pięknym akcentem w Roku Miłosierdzia chcę Was Wszystkich serdecznie pozdrowić i podziękować za dar Waszych miłosiernych serc.

Wdzięczna za dar Waszych modlitw, serc i ofiar
s. Lucjana Drapała, michalitka

jub.4

na 10. lecie Oratorium fundacja podarowała dzieciom 10 komputerów edukacyjnych zaś młodzieży 3 laptopy