Misjonerzy

www_misjonerzyMISJONER – wyróżnienie, przyznawane przez Założycieli Fundacji DZIECI AFRYKI dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju działań Fundacji w kraju i na kontynencie afrykańskim:

__________rok 2019__________

Tsehai Bogale (Arba Minch)
– za działalność społeczną na rzecz plemienia Dorze
oraz koordynowanie projektów Fundacji Dzieci Afryki w Etiopii.

Elżbieta Wolska (Wyględy)
– za dziesięcioletnią bezinteresowną działalność w Zarządzie fundacji,
oddanie, poświęcony czas, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Irena Grochulska (Kołobrzeg)
– za stałe, ciche, bezinteresowne
wspieranie fundacyjnych programów pomocy
na rzecz ubogich w Burundi i Kamerunie.

Katarzyna i Wiesław Koluchowie (Białystok)
– za ogromne pokłady empatii,
aktywizowanie lokalnych przedsiębiorców do działalności dobroczynnej,
integrowanie międzynarodowego środowiska działaczy społecznych
oraz hojność i otwartość serc na potrzeby ubogich w Afryce.

__________rok 2018__________

Iwona Kreczmańska (Warszawa)
– za imponującą realizację podjętych działań
na rzecz podnoszenia jakości życia
społeczności masajskiej w Kwamneke

Adam Amine (Warszawa)
– za poświęcony czas, bezinteresowność,
wszechstronną działalność, kreatywność oraz pomocną dłoń

Wojciech Zięba (Kraków)
– za wspólne działania Polskiej Fundacji dla Afryki
na rzecz dzieci i ubogich społeczeństw Czarnego Lądu

s. Renata Grzegorczyk AMDP (Bouar)
– za stworzenie środkowoafrykańskim dzieciom i dziewczętom
warunków sprzyjających ich rozwojowi
oraz zdobywaniu umiejętności zawodowych

__________rok 2017__________

dr Anna Chałupczak-Winiarska
(Ostrowiec Świętokrzyski)
– za aktywne działania w kraju oraz na kontynencie afrykańskim
na rzecz ubogich  i potrzebujących pomocy medycznej pacjentów
w ramach autorskiego projektu „Dermatolog dla Afryki”

Gosia Kałun (Warszawa)
za podnoszenie jakości pracy wolontariatu krajowego,
kompetentność, profesjonalizm i skuteczność w działaniu
oraz pozytywną energię z której czerpie cały zespół Dzieci Afryki

Łukasz Kruszewski (Zaścianki)
za empatię i bezinteresowną pomoc
świadczoną ubogiemu studentowi medycyny,
pośrednio przyczyniając się do poprawy życia zdrowotnego
mieszkańców Ghany

s. Lucjana Drapała CSSMA (Nguelemendouka)
za głoszone świadectwo posługi misyjnej w kraju,
które m.in zaowocowało powstaniem Fundacji Dzieci Afryki
oraz wieloletni trud działalności na rzecz ubogich,
chorych i starców w Kamerunie

__________rok 2016_________

Teresa Stachowicz (Warszawa)
- za determinację i zaangażowanie
w realizację projektu budowy studni w Djouth
oraz dalszy jego rozwój a także poświęcony czas i wysiłek
w wolontariat krajowy

Anna Gawdzik (Warszawa)
– za poświęcony czas, wysiłek i zaangażowanie
w prace grupy administracyjno-biurowej oraz sklepiku misyjnego

Maria (Poznań)
– za bezinteresowne wspieranie licznych projektów oraz akcji
na rzecz osieroconych, chorych, niepełnosprawnych,
poszkodowanych ubogich dzieci i dorosłych
na kontynencie afrykańskim

s. Lucyna Mazurkiewicz CSNJ (Katima Mulilo)
– za 30.letnią posługę misyjną, założenie, prowadzenie i rozwój
ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Katima Mulilo
oraz ogromne pokłady empatii i miłości
dla podopiecznych Cheshire Home (Namibia)

___________ rok 2015 _________

dr Iwona Filipecka oraz Klinika Okulus (Bielsko-Biała)
– za inicjowanie i realizację wraz z Zespołem Kliniki Okulus,
wielu działań charytatywnych w kraju i na Czarnym Lądzie
na rzecz zdrowych oczu ubogich Afrykańczyków

dr Michał Wierzbicki (Białystok)
– za pomysł i realizację projektu „Leki dla afrykańskiej apteki”,
który odczuwalnie przyczynia się do ratowania życia i zdrowia
ubogich Afrykańczyków

Katarzyna i Erwin Skrzypczykowie – PUH WELMER (Zawiercie)
– za bezinteresowne, ciche i stałe wspieranie działalności
Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka
dla sierot i dzieci z najuboższych rodzin

s. Immakulata Faustynowicz CSSMA (Nguelemendouka)
„matka chrzestna” fundacji w podziękowaniu za 25 lat posługi misyjnej
na rzecz ubogich dzieci w Kamerunie

__________ rok 2014 __________

Anna Goworowska (Warszawa)
– za realizację projektu „Budujemy szkołę w Ghanie”,
za kreatywność, wielkie zaangażowanie oraz wytrwałość
w dążeniu do celu, które były i wciąż są inspiracją dla innych

Danuta Brzdęk (Łódź)
– za oddanie Dzieciom Afryki, za propagowanie edukacji globalnej,
za bezinteresowne działania na rzecz Fundacji,
będąc dla wielu wzorem wolontariackiego zaangażowania

Mariusz Kowalczyk (Goleniów)
– za cichą obecność, empatię i solidarność z ubogimi
oraz stałe wsparcie Dzieci Afryki w czynieniu dobra