Misyjne Szkoły Salwatoriańskie przyjazne dzieciom

szkoly350

Serdecznie dziękujemy za udział w programie „Adopcja Szkolna w Mungu” i wsparcie działalności szkół, które prowadzimy w Zambii w ramach Salwatoriańskiej Misji Katolickiej w Mungu – pisze do fundacji Anna Lasocka, misjonarka świecka.

Są to 3 szkoły podstawowe: “Saint Anna’s Catholic Community School”, “Father Jordan’s Catholic Community School” oraz “Saint Faustina’s Catholic Community School”. Łącznie uczy się w nich ponad pięciuset uczniów. Szkoły te znajdują się w 3 afrykańskich wioskach położonych w południowej części Zambii (Chanyanya, Jeremiah oraz Deepi Island).

Szkoły zostały otwarte z myślą o mieszkających w tych miejscowościach dzieciach, które były zupełnie pozbawione dostępu do edukacji. Nasi uczniowie pochodzą z bardzo ubogich, wielodzietnych rodzin. W większości zamieszkują gospodarstwa pozbawione dostępu do elektryczności oraz bieżącej wody. Sytuacja ekonomiczna tych rodzin jest skrajnie trudna. Ich głównym źródłem dochodu jest rybołówstwo oraz uprawa roli. Część naszych uczniów wychowuje się w rodzinach niepełnych, część z nich w ogóle nie ma rodziców i jest wychowywana przez dziadków bądź dalszych krewnych. Oprócz ubóstwa dodatkowym problemem, który występuje na obszarach, gdzie działają szkoły jest bardzo wysoki poziom analfabetyzmu wśród osób dorosłych.  Naszym celem jest, aby poprzez zapewnienie dostępu do edukacji dać naszym uczniom szansę na lepsze życie w przyszłości od tego, które mają obecnie ich rodziny. szkoly1Staramy się, aby salwatoriańskie szkoły misyjne były przyjaznym miejscem, gdzie dzieci mają możliwość zdobywać wiedzę, odkrywać i rozwijać swoje talenty oraz nawiązywać relacje koleżeńskie. Dokładamy wszelkich starań, aby szkoły działały na odpowiednim poziomie. Przykładamy dużą wagę go tego, aby motywować nauczycieli do efektywnej pracy i pomagać im podnosić rozwijać i podnosić kompetencje zawodowe. Staramy się, w miarę możliwości, aby uczniowie mieli dostęp do różnorodnych materiałach edukacyjnych. W dwóch szkołach dodatkowo zapewniamy uczniom codziennie ciepły posiłek.

Prowadzanie szkół wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom Adopcyjnym, którzy poprzez przystąpienie do programu i objęcie opieką naszych poszczególnych uczniów wspierają działalność szkół. Pieniądze zebrane w ramach programu „Adopcja Szkolna w Mungu”, które w 2019 roku przekazała nam Fundacja Dzieci Afryki, zostały w całości przeznaczone na zakup podręczników oraz artykułów szkolnych na nowy rok szkolny, który rozpocznie się 13 stycznia 2020 roku. Dzięki otrzymanemu wsparciu dzieci rozpoczną naukę wyposażone w nowe zeszyty, podręczniki oraz inne artykuły szkolne. Dodatkowo zakupiliśmy niezbędne dla nauczycieli do pracy materiały, takie jak dzienniki obecności, segregatory oraz inne pomoce, które będą wykorzystywać w codziennej pracy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za otwarte serca, zaangażowanie  i udzielone wsparcie.

wraz z modlitwą
przesyłamy serdeczne pozdrowienia z Zambii!
Ks. Paweł Fiącek SDS – misjonarz
Anna Lasocka – misjonarka świecka,
koordynator salwatoriańskich szkół misyjnych

szkoly2

 poznaj projekt BUDUJEMY DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ, pomóż

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.