Misyjny Dzień Dzieci

misyjnydzien3506 stycznia to dla Katolików dzień szczególny. Szóstego stycznia prócz upamiętnienia pokłonu Dzieciątka Jezus przez Trzech Mędrców wspomina się również  Światowy Misyjny Dzień Dzieci. Ustanowił go papież Pius XII w roku 1949r.

Tego dnia Katolicy na całym świecie łączą się w modlitwie z wszystkimi dziećmi – rówieśnikami w krajach misyjnych. To jedyna data w kalendarzu Kościoła katolickiego, która pozwala wiernym dostrzec i docenić zaangażowanie dzieci w dzieło misyjne Kościoła oraz zwrócić uwagę dorosłych na niezwykłą rolę Papieskiego Dzieła Misyjnego w ich chrześcijańskim wychowaniu.

Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański  6 stycznia 2002r. powiedział:  „Kościół powierza dziś w sposób szczególny zadanie ewangelizacji dzieciom. Taki ma sens Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który zobowiązuje „dziecięcych misjonarzy” do niesienia światła solidarności szczególnie tam, gdzie wyjątkowo gęste są ciemności ubóstwa, cierpienia i wojny. Misyjny wysiłek dzieci jest niezwykle cenny dla licznych misjonarzy, którzy wierni nakazowi pracują dla szerzenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.”

W celu szerzenia Dobrej Nowiny ofiara przekazana na tacę w dniu 6 stycznia wspiera Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Organizowane są również spotkania z misjonarzami czy spektakle o tematyce misyjnej, które mają szerzyć zapał.  Dzieci zrzeszone w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci często przebierają się za kolędników i odwiedzają sąsiednie domostwa, by tam przekazywać im świadectwo swojej wiary.

Fundacja Dzieci Afryki również wspiera misjonarzy, którzy podejmują się szerzyć wiarę w miejscach gdzie Ewangelia nie jest rozpowszechniona. Ich praca i poświęcenie powinna być szczególnie doceniana. Pamiętajmy o nich w modlitwie podczas celebrowania dnia 6 stycznia.

Ada Wróblewska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA