N - jak niepełnosprawność w Afryce

N – jak niepełnosprawność w Afryce

(liczby, fakty, rzeczywistość)

Czy wiesz, że:

 • 60 – 80 milionów Afrykańczyków to osoby niepełnosprawne. Średnio, to ok. 10% całej populacji kontynentu, ale w rejonach najbiedniejszych współczynnik ten sięga 20%… i wciąż rośnie.
 • Do szkoły chodzi ok. 5 – 10% niepełnosprawnych dzieci.
 • W Afryce niepełnosprawność to właściwie gwarancja biedy i braku poszanowania praw oraz ludzkiej godności. Żebranie na ulicach to często jedyny sposób na przeżycie…
 • Niepełnosprawność w Afryce jest powodowana przez:
 • NIEDOŻYWIENIE I CHOROBY
 • PRZEMOC
 • wady rozwojowe
 • katastrofy naturalne
 • wypadki
 • konflikty zbrojne
 • Osoby niepełnosprawne w krajach takich jak Namibia nie mają dostępu do informacji a decyzje dotyczące spraw dla nich ważnych podejmowane są przez rządy, bez konsultacji z nimi.
 • Tylko 20% osób niepełnosprawnych otrzymuje potrzebną im pomoc.

Czy wiesz, że:

 • Namibia to kraj ponad 2 razy większy niż Polska, a w roku 2013 było tam zarejestrowanych TYLKO 77 fizjoterapeutów (ponad połowa pracuje w stolicy kraju – Windhoek)
 • W Namibii nie ma uczelni, która kształciłaby przyszłych rehabilitantów…

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych to dla wielu ludzi żyjących w krajach rozwijających się jedyna szansa uzyskania pomocy.

Ośrodek Cheshire Home w Namibii, choć przeznaczony dla 30 dzieci, stara się pomagać jak największej liczbie potrzebujących.

Pomóż pomagać!

FUNDACJA DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: N1 – dzieci z Cheshire Home