Nie ma dzieci – są ludzie

dpd35010 grudnia cały świat świętuje Dzień Ochrony Praw Dziecka, tego dnia również obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Prawa dziecka są zawarte w uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, dokładnie 29 lat temu, Konwencji o Prawach Dziecka – uniwersalnego dokumentu pozwalającego budować lepszy świat, w którym wszyscy troszczą się o dobro dziecka. Jednak czy prawa dzieci do życia, rozwoju, ochrony i uczestnictwa w życiu społecznym są wszędzie przestrzegane? Niestety, w tym zakresie Afryka Subsaharyjska, ogarnięta nie tylko konfliktami zbrojnymi, ale i katastrofami naturalnymi, pozostaje znacznie w tyle za innymi częściami świata. Miliony dzieci żyjących na marginesie ubogich społeczności afrykańskich, dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin o niskim poziomie wykształcenia – bardziej niż w innych regionach naszego globu – nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności, do czystej wody. Narażone na przemoc fizyczną i seksualną – dzieci są porywane i gwałcone, zmuszane do pracy.

dpd2Niemal połowa Afrykańczyków nie osiąga 15 r.ż., niedożywienie oraz wysoka umieralność noworodków – to teraźniejszość. Niemal 40% dzieci na świecie, które są dotknięte zahamowaniem wzrostu związanym z chronicznym niedożywieniem, mieszka w Afryce. Wiele organizacji międzynarodowych, również nasza fundacja, walczy o to, żeby afrykańskie dzieci mogły cieszyć się normalnym życiem. Od ponad dziewięciu lat organizujemy zbiórki na rzecz dzieci Afryki, na rzecz ich edukacji, która – według Nelsona Mandeli – „jest najpotężniejszą bronią, którą możemy użyć, by zmienić świat”. Jednak to nadal kropla w morzu potrzeb. Wciąż brakuje dobrego zaplecza edukacyjnego,  medycznego i wody pitnej, brak też programów wsparcia instytucjonalnego dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy.

W kwestii praw dzieci afrykańskich jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zapisy Konwencji stały się rzeczywistością na całym świecie. Wyzwań jest wiele i są ogromne. Warto przytoczyć słowa Janusza Korczaka „nie ma dzieci – są ludzie”. Przecież każde dziecko jest człowiekiem, dlaczego więc dorośli, wciąż gwałcą ich prawa do szacunku, do wiedzy, do własności, do radości, do dnia dzisiejszego, fundując w zamian niepowodzenia i łzy, upadki i cierpienie. Korczak w swoim pamiętniku napisał: „dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości. Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe”. Nie zapominajmy więc o dzieciach Afryki, które nie wiedzą, co to spokój, wygodne łóżko i trzy posiłki każdego dnia, które codziennie muszą stawiać czoła ubóstwu, niedożywieniu. Obowiązkiem nas dorosłych – nie tylko moralnym – jest dążenie do tego, by prawa dzieci były respektowane również w najdalszych zakątkach Ziemi, w Afryce.

Postarajmy się z całego serca wesprzeć afrykańskie dzieci, by mogły mieć godne dzieciństwo, dobre wychowanie i wykształcenie, by samodzielnie i z podniesionym czołem wkraczały w dorosłe życie. Rozmawiajmy o tym, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, że prawa dziecka to nie jest jakiś przywilej, one im się należą, bo są ludźmi – i zachęcajmy do takiego myślenia innych.

A Ty jak możesz pomóc? Dołącz do grona Ludzi Pięknych Serc i pomóż dzieciom, które bardzo liczą na Twoje wsparcie… Czekamy na Ciebie.

Barbara Jarząbek

dpd3