Nie zaniedbujmy sprawiedliwości społecznej

nz350Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 roku, w 11 rocznicę zamachu na jego życie na Placu Świętego Piotra. Papież podkreślił, iż „ma on na celu uwrażliwienie katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaganiu chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej”.

Ważną rolę w uwrażliwieniu na potrzeby cierpiących odgrywają coroczne Orędzia Papieskie na Światowy Dzień Chorego. Są one apelem do podjęcia współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, pomiędzy instytucjami kościelnymi i świeckimi w celu ochrony zdrowia życia ludzkiego. Ojciec Święty przypomina w nich o godności i wielkiej wartości człowieka chorego oraz z naciskiem broni prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Tekst orędzia Papieża Franciszka został opublikowany na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej 3 stycznia 2020 roku.

nz4„W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o wielu braciach i siostrach, którzy na całym świecie nie mają dostępu do leczenia, ponieważ żyją w biedzie. Zwracam się zatem do instytucji opieki zdrowotnej i rządów wszystkich krajów świata, aby mając na uwadze aspekt ekonomiczny, nie zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. Ufam, że łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie podjęta współpraca dla zapewniania wszystkim dostępu do odpowiedniej opieki medycznej w celu ochrony i odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję wolontariuszom, którzy oddają się służbie chorym, uzupełniając w wielu przypadkach braki strukturalne i odzwierciedlając poprzez gesty czułości i bliskości obraz Chrystusa Dobrego Samarytanina.”

W duchu tego nauczania warto zdać sobie sprawę z ogromu potrzeb na polu medycznym. Nie można być obojętnym. Warto podejmować działania profilaktyczne chroniące przed rozwojem chorób i epidemii na całym świecie. Wiele chorób rozwija się przez niedobory wody, brakach w edukacji na temat higieny i zdrowego trybu życia.

nz2Fundacja Dzieci Afryki z pomocą polskich misjonarzy również podejmuje działania na rzecz zdrowia dzieci i ludności w krajach afrykańskich, które objawiają się poprzez wyposażanie ośrodków zdrowia w Czadzie, Ghanie i Kamerunie w niezbędny sprzęt medyczny oraz artykuły takie jak: moskitiery, pieluchy, leki, materiały opatrunkowe.

Dzięki programowi Fundusz Medyczny zabezpieczamy środki finansowe, aby bez zbędnej zwłoki służyć pomocą tym, którzy wymagają natychmiastowej opieki medycznej.

Współpracujemy również z polskimi lekarzami: okulistą, stomatologiem oraz dermatologiem, którzy w ramach misji humanitarnych świadczą pomoc wielu chorym w wielu krajach afrykańskich.

Bardzo dziękujemy Wszystkim Ludziom Pięknych Serc, którzy włączają się w pomoc w zakresie zdrowia i profilaktyki w Afryce.

Dżesika Haręzga
nz1

Źródła:

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/dzien_chorego.html
https://episkopat.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-xxviii-swiatowy-dzien-chorego-11-lutego-2020/

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.