Pomoc niepełnosprawnym

nepelnosprawni

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że około czterdzieści procent ludności Afryki składa się z osób niepełnosprawnych, to prawie 300 milionów osób! Wśród nich od 10 do 15 procent niepełnosprawnych to dzieci w wieku szkolnym.

Niepełnosprawność spowodowana jest przez wiele czynników. Główne przyczyny to:  niedożywienie i choroby, w tym zapomniane już w Europie polio, zagrożenia środowiskowe, coraz częstsze wypadki drogowe i przemysłowe, wojny domowe. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta.

Zdecydowana większość niepełnosprawnych Afrykanów nie korzysta z systemu edukacji, nie ma też możliwości pracy. Tworzą grupę wykluczonych, najbiedniejszych z biednych. Rekrutacja szkolna dla osób niepełnosprawnych szacuje się na poziomie od 5 do 10 procent. Zaś bezrobocie dotyka od 70 do 80 procent osób niepełnosprawnych. Piętno społeczne związane z niepełnosprawnością marginalizuje i izoluje miliony Afrykanów, często zmuszając ich do żebractwa jako jedynego sposobu na przetrwanie. Niepełnosprawni stanowią także obciążenie dla rodziny, ponieważ nie mogą uczestniczyć w wypracowywaniu skromnego dochodu.

Rządy państw afrykańskich nie inwestują w instytucje dla niepełnosprawnych. Nieliczne szkoły oraz zakłady pracy zakładają i prowadzą głównie instytucje pozarządowe, w tym misjonarze. Razem z fundacją można wspierać niepełnosprawne dzieci w Afryce, do czego serdecznie zachęcamy!

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym fizycznie:

Dom Talita Kum
CZAD

Dom dzieci w Katima Mulilo
NAMIBIA

Pomoc dzieciom głuchoniemym:

Szkoła dla głuchoniemych w Bertoua
KAMERUN

Pomoc niewidomym:

Domy dla niewidomych znad Lim
REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA