O Cheshire Home

W Domu „Cheshire Home” w Katima Mulilo (Namibia) prowadzone są dwa programy: dla mieszkańców Domu oraz dla osób zamieszkałych poza nim.

program dla mieszkańców

Program ten obejmuje trzydzieścioro dzieci, które mieszkają w „Cheshire Home” podczas roku szkolnego. Dzieci wracają do swoich domów rodzinnych na długie weekendy oraz wakacje letnie. Dzieci przyjmowane są już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Są w wieku od 7 do 21 lat. Uczęszczają do szkół podstawowych i średnich położnych w sąsiedztwie. Do każdej ze szkół wiedzie porządna ścieżka, tak by dzieci poruszające się na wózku lub z trudnościami w chodzeniu mogły bez problemu dostać się do szkoły.

Dzieci mają różny stopień i typ niepełnosprawności:

spastyczność (brak koordynacji ruchowej), częściowe paraliże związane
z uszkodzeniami mózgu spowodowanymi komplikacjami w czasie ciąży lub porodu
amputacje spowodowane wypadkiem (chorobą), nieleczonymi ranami
wrodzone zniekształcenia (brakujące kończyny lub części ciała)
paraliże kończyn spowodowane gruźlicą kręgosłupa, rozszczepem kręgosłupa
lub chorobą Heinego-Medina
wrodzone choroby mięśni

Po szkole dzieci chodzą na zajęcia fizjoterapii i ćwiczenia w basenie. Jeśli potrzebują operacji lub specjalnych aparatów lub urządzeń (butów/protez) wówczas organizowane są dla nich wizyty u specjalistów, często we współpracy z miejscowym szpitalem państwowym w Katima Mulilo.

Niektórych specjalistów nie ma jednak w Namibii lub są dostępni wyłącznie w sektorze prywatnym. Wówczas poszukiwani są sponsorzy, by dzieci mogły do nich dotrzeć.
Pewna dziewczynka była kilkakrotnie operowana w Lusace, w Zambii, by skorygować jej szpotawe kolana. Inny chłopiec, dla którego nie można było znaleźć lekarza w Namibii, leczony był przez chirurga-ortopedę w Lusace. Dla jeszcze innej grupy dzieci, cierpiących na skoliozę, zakupione zostały korekcyjne gorsety ortopedyczne od prywatnej firmy ortopedycznej z Windhuku.

W „Cheshire Home” zatrudnieni są miejscowi pracownicy, którzy gotują, piorą, sprzątają i prasują. Jednak… niepełnosprawność nie oznacza nieumiejętności, dlatego wszystkie dzieci mają swoje obowiązki w kuchni, pralni i sypialniach. Dzięki temu uczą się być tak niezależne, jak to tylko możliwe.

Podczas wakacji letnich Dom jest zamykany. Wszystkie dzieci jadą do swoich domów rodzinnych, położonych w wioskach w całym regionie Caprivi i Kavango. Uczniowie z Kavango zabierani są do Rundu (500 km) misyjnym minibusem. Stamtąd personel szpitala rozwozi ich po wioskach. Natomiast po wakacjach szpital ponownie zbiera wszystkie dzieci z wiosek, a misyjny minibus przewozi je z Rundu z powrotem do Katima Mulilo.


program dla osób niezamieszkałych w Cheshire Home

W ramach tego programu niepełnosprawne dzieci odwiedzane są w wioskach. Fizjoterapeuta i pielęgniarka z „Cheshire Home” tworzą zespół wraz z instruktorem rehabilitacji ze szpitala w Katima Mulilo.

Program zaczyna się od wizyty w jednej ze szkół podstawowych regionu Caprivi. Badane są wszystkie dzieci w szkole i jeśli zajdzie taka potrzeba, udzielane są im rady oraz pomoc. Jeśli nauczyciele podejrzewają u dzieci problem ze słuchem, są one poddawane podstawowym badaniom kontrolnym. W razie infekcji kierowane są do miejscowej kliniki, zaś w przypadku częściowej utraty słuchu dopisywane są do listy dzieci, które mają zostać przebadane przez audiologa.

Po zakończeniu badania słuchu w pobliskich wioskach odwiedzane są niepełnosprawne dzieci. Są to dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego lub są ciężko niepełnosprawne fizycznie i/lub umysłowo i dlatego nie mogą chodzić do szkoły. Personel „Cheshire Home” zapewnia porady i wsparcie rodzicom/opiekunom oraz systematycznie prowadzi wizyty kontrolne. Jeśli jest taka potrzeba, stara się pozyskać fundusze na zakup wózka inwalidzkiego, chodzika, krzesła o specjalnych wymiarach (wykonanego na specjalne zamówienie u lokalnego rzemieślnika), odzieży lub żywności.

Dwa do trzech razy w roku do Caprivi zapraszany jest na kilka dni audiolog i bada wszystkich uczniów, których wyniki w badaniach kontrolnych były niepokojące. Dzieci są badane, leczone i jeśli trzeba, otrzymują też aparaty słuchowe. W ciągu tygodnia wizyty audiologa personel „Cheshire Home” dużo podróżuje, odwiedzając wszystkie szkoły w regionie.

Czasami organizowane są także wyjazdy do szpitali w Windhuk (1300 km) lub Rundu (500 km). Dzieci zabierane są wówczas na wizyty do specjalistów, których nie ma w Katima Mulilo.